BRÜT KİRA NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 725 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BRÜT KİRA NEDİR?

BRÜT KİRA NEDİR?

Menkul veya gayrimenkul bir malın, mülkiyet sahibi tarafından belli bir değer karşılığında belli bir süre içinde başka bir kişinin kullanımına verilmesine kira denir.  Taşınmaz mallardan özellikle işyeri ve konutların kiraya verilmesi ile elde edilen kira bedeli vergilendirilmektedir. Bu vergilendirmeden dolayı net ve brüt kira ayrımı uygulanmaktadır. Gayrimenkul konut olarak kiralanmışsa ödemeler net kira bedeli üzerinden yapılır, hiçbir kesintiye uğramaz. Yani net – brüt ayrımı yapılmaz. Ancak ticari amaçla kiralanan işyeri için net-brüt kira ayrımı söz konusu olur.

BRÜT KİRA GELİRİ NEDİR?

İşletmeler, Gelir Vergisi Kanunu’ na göre net- brüt kira ayrımı uygulamasına tabidirler. Bunun nedeni ödemiş oldukları kira stopaj vergisidir.

Ticari faaliyet yürüten işyeri kiralanmasında kira sözleşmesinde yazılı olan bedel brüt kira bedelidir. Kiracı, sözleşmede yazan bedelin yüzde 80’ inin kiralayana öder, yüzde 20’sini de stopaj vergisi olarak maliyeye öder.

BRÜT KİRA ÇARPANI NEDİR?

Brüt kira çarpanı uygulaması ile satın alınan bir gayrimenkulün kiraya verilerek kaç ayda kendini amorti edeceği hesaplanır. Gayrimenkulün alış bedeli aylık brüt kira bedeline bölünür ve kira çarpanı bulunmuş olur. Bu rakam 12’ ye bölünerek yıllık brüt kira çarpanı hesaplanır.

Brüt kira çarpanına örnek verecek olursak;

Gayrimenkulün alış fiyatı: 250.000 TL

Aylık brüt kirası: 2000 TL

Kira çarpanı: 250.000/2.0000= 125

Yıllık brüt kira çarpanı: 125/ 12= 10,41

Bu örneğe göre yaklaşık 11 yılda yatırım kendini finanse edecektir.

NET KİRA ÜZERİNDEN BRÜT KİRA HESAPLAMASI NASIL OLUR?

Net kira bedelinin üzerine stopaj eklenmesi ile brüt kira bedeli hesaplanır.

Net kira bedeli: 1000 TL

Stopaj: 0.80

Brüt kira bedeli: 1000 / 0.80 = 1250 TL

İlanları Karşılaştırın