BAĞIŞTAN RÜCU NE DEMEK?
  • 02-04-2018
  • 1,015 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BAĞIŞTAN RÜCU NE DEMEK?

BAĞIŞTAN RÜCU NE DEMEK?

Bağış, fiil ehliyeti olan 18 yaşını doldurmuş kişilerin sahip oldukları mülkiyetin tamamını ya da belli bir kısmını karşılıksız bir başkasına devretmesidir. Bağış yapan kişi yaptığı bağışa bazı şartlar koyabilir. Bağışlanan malın kullanımı için bağış yapılan kişiye bir takım yerine getirme ya da bir takım şeylerden kaçınma gibi şartlar koyabilir. Bu tür bir bağış şartı var ise bağış senedine bu şartlar yazılır.

Bağış bir hukuki işlemdir ve sözleşme ile yapılır. Bu sözleşmede taraflardan biri karşı tarafa bir değer vermektedir. Karşı taraf buna karşı bir bedel ödememektedir. Bu da tek taraflı borç yükleyen bir sözleşmedir.

Bağıştan rücu, bağışa konan şartlardan geri dönme, vazgeçmedir. Sözleşmede rücu şartı olmasa da bir takım hallerde bağıştan vazgeçilebilinir. Bu haller bağıştan rücu şartlarıdır.

BAĞIŞTAN RÜCU ŞARTLARI NELERDİR?

Borçlar Kanunu’na göre mükellefiyetli bağışlamalarda bağış yapılan kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi, ağır bir suç ve görevini, yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumlarında, bağış yapılan kişinin bağışlayandan önce ölmesi durumunda, tüzel kişiye yapılan bağışın bağış yapandan önce tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda bağıştan rücu mümkündür.

Bağış yapılan kişinin bağışlayana ve ailesinden birine karşı ağır suç işlemesi, taşınmaz üzerinde tapunun ehliyetsizliği, hatası, hile ve tehdit gibi hukuki nedenler söz konusu ise bağışlayan kişi bağıştan rücu için talepte bulunma hakkına sahiptir.

Ayrıca bağış vaadinden dönmenin de şartları bulunmaktadır. Bunlar, bağış vaadinde bulunan kişinin maddi durumunun kötüye gitmesi ve iflası, yeni aile yükümlülüklerinin doğmasıdır. Bağış vaadinde bulunan kişinin mirasçılarının bağıştan vazgeçmeleri ise öldürme ile olmaktadır.

Rücu şartı ile bir taşınmazın mülkiyeti bağış yapılan kişinin adına tescil ettirilir. Ancak Tapu kütüğünde şerhler bölümüne rücu şartı konur.

İlanları Karşılaştırın