BÜRÜT GELİR NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 702 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BÜRÜT GELİR NEDİR?

BRÜT GELİR NEDİR?

Bir gelir veya ücretin hiçbir şekilde kesintiye uğramamış haline brüt gelir denir. Bir takım giderler ve vergi gibi kesintiler gelirden düşürülür ve net gelir olarak alacaklıya verilir.

Bir taşınmazın kira gelirinde de vergi ve diğer giderler düşürülmeden belirlenen tutarı brüt geliridir. Giderler düşürüldükten sonra elde edilen rakam gayrimenkul malikinin kazancı olan net gelirdir. Gayrimenkulün konut veya işyeri olması vergi ve giderlerinin farklı olmasına neden olur. Bunun için taşınmazların kiralarının net ve brüt gelirleri taşınmazın kiralanmasının amacına göre belirlenmektedir.

BRÜT GELİR ÇARPANI

Brüt kira çarpanı uygulaması ile satın alınan bir gayrimenkulün kiraya verilerek kaç ayda kendini amorti edeceği hesaplanır.

Brüt gelir hesaplama

Gayrimenkulün alış bedeli aylık brüt gelir bedeline bölünür ve gelir çarpanı bulunmuş olur. Bu rakam 12’ ye bölünerek yıllık brüt kira çarpanı hesaplanır.

Brüt gelir hesabına örnek verecek olursak;

Gayrimenkulün alış fiyatı: 250.000 TL

Aylık brüt kirası: 2000 TL

Gelir çarpanı: 250.000/2.0000= 125

Yıllık brüt gelir çarpanı: 125/ 12= 10,41

Bu hesaba göre yaklaşık 11 yılda yatırım kendini finanse etmektedir.

NET MAAŞ NEDİR?

Özel ya da kamu kuruluşlarında hizmet veren kişilere, hizmetlerinin karşılığında aylık maaş verilmektedir. Maaş değerinin net ve brüt olarak farklı değerleri vardır. Brüt maaş işverenin çalışan için yaptığı ödemelerin tümüdür. Net maaş ise brüt maaştan düşürülen vergiler, işçi payları, sosyal güvenlik primleri, damga pulu vergisi ve diğer giderlerin çıkarılması ile kalan rakamdır. Yani net maaş çalışanın aylık eline geçen paradır. Brüt maaş ise işverenin işçi için yaptığı toplam maliyettir.Çalışanın eline geçen net maaşının üzerine yapılan kesintiler eklendiğinde brüt maaşı ortaya çıkar. Ya da brüt maaştan çalışan için yapılan kesintiler çıkarılırsa net maaş hesaplanır.

İlanları Karşılaştırın