BONO NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 816 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BONO NEDİR?

BONO NEDİR?         

Bono, borçlu kişinin belli bir parayı belirli bir zaman içinde ödeyeceğini beyan ederek imzalayıp alacaklıya verdiği ticari bir belgedir. Bonoda borçlu belirtilen sürede söz konusu bedeli ödeyeceğini beyan eder. Emre muharrer senet olarak da adlandırılan bono da borçlu ve alacaklı olarak iki taraf bulunmaktadır. Bonoda belirtilen süre en az 2 en çok 12 aylık vadeler halinde düzenlenir.

Bono düşük riskli yatırım aracı olarak kabul edilir. Bonodan sağlanan kazanç kullanım süresi boyunca anaparaya işleyen faizdir.

Yatırım amaçlı banka bonoları devlet veya şirketler tarafından piyasaya sürülür. Bono çıkaran kurumlar bonoda belirtilen miktarı belirtilen sürenin sonunda yatırımcıya ödeyeceğini beyan ve garanti eder.

Bonolarda iki taraf vardır. Borçlu ve alacaklı arasında düzenlenir. Hamiline bono düzenlenemez. Adi senetten farkı ise üzerinde bono ibaresinin bulunmasıdır.

BANKA BONOSU NEDİR?

Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyerek iskonto esasına göre sattıkları kıymetli evraklardır. Banka bonoyu düzenler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını sağlar. Bankaların bono satışında ki amaçları sermaye piyasasından kaynak sağlamaktır.

Bankaların halka arz ettikleri bonolarda vade süresi 2- 12 ay, tahsisli bonolarda ise 15 gün – 12 aydır.

BONO İLE SENET FARKI

Bonoların adi senetlerden farkları, üzerinde bono yazması, ödeme yeri ve vaadi bulunması, kime ödeneceğinin belirtilmesi, düzenleyenin imzası ile düzenlenme tarihinin olmasıdır. Bono bu zorunlu şekil şartlarına uymalıdır.

POLİÇE NEDİR?

Belirli bir kişi emrine diğer kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan senede poliçe denir. Poliçenin bonodan farkı üç kişi tarafından hazırlanmasıdır. Bunlar; senedi düzenleyen keşideci, muhatap ve lehtardır. Keşideci bir kişiye borçlu ancak başka bir kişiden de alacaklıdır. Poliçeyi düzenleyerek borçlu olduğu kişiye verir. Poliçeyi alacaklı kabul ettiği takdirde keşideci aradan çekilir.

İlanları Karşılaştırın