BİTİŞİK NİZAM NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 1,659 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BİTİŞİK NİZAM NEDİR?

BİTİŞİK NİZAM NEDİR?

Bitişik Nizam aynı parsel içinde ya da komşu parsellerde yapılacak yapıların birbirine bitişik olarak planlandığı imar düzenidir. Bitişik nizam ile ilgili detaylar imar yönetmeliğinin 18. Maddesinde açıklanmıştır.

Önden yola yanlardan komşu parsellere bitişik olan bu imar düzeninde yoldan çekme mesafesi ve arka bahçe çekme mesafesi arsanın konumu ve ölçüleri, yapı derinliği, yapının katsayısı gabari ölçüsüne göre değişiklik gösterebilir.

Bitişik nizam bir planlamada yapının oturacağı taban alanı imar durumunda tarif edilen çekme mesafelerine göre belirlenir. Genel olarak ön yol bahçe çekme mesafesi an az 5 metre olmalıdır. Arka bahçe çekme mesafesi en az 3 metre olmalıdır. Yapı yüksek ise yüksekliğin yarısı kadar mesafe arka bahçe çekme mesafesi olarak hesaplanır. Yan bahçe çekmese mesafesi 3 metreden az olmamalıdır. Ancak parselin konumu ve ölçüleri açısından bazı istisnalar vardır. Örneğin yapı oturum derinliği 7 metrenin altına düşer ise arka bahçe mesafesi 2 metreye kadar düşürülebilir. Binanın kat sayısı yani yüksekliği değiştikçe ön bahçe çekme mesafesi arttırılır. Bodrum dahil 4 katlı bir yapıda her ilave kat için çekme mesafesi yarım metre artırılmalıdır. Çekme mesafeleri sonrasında kalan tüm alan üzerine yapı inşa edilebilir.

İmar yönetmeliği 18. Madde için yapılan geçici 4. maddeye göre inşaat yapılacak ada içinde 1/6/2013 tarihinden önce yapılmış binalar olduğunda  ada da oluşmuş fiili duruma göre ölçülen çekme mesafeleri verilir. Bunun hariç durumlarda önden 5 metre, arkadan 3 metre ve yandan 3 metre minimum çekme mesafeleri geçerlidir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde, imar planı olmayan bölgelerde bina yüksekliği 60.5 metreye kadar olan parelerde yoldan çekme 5 metre, 60.6 metreden yüksek yapıların bulunduğu parsellerde yoldan çekme en az 15 metre olmalıdır. Yükseklik artışında, bu mesafe her kat için yarım metre arttırılmalıdır.

İlanları Karşılaştırın