BOĞAZİÇİ YASASI NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 915 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BOĞAZİÇİ YASASI NEDİR?

BOĞAZİÇİ YASASI NEDİR?

İstanbul Boğazı, Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi, Avrupa yakasında Ortaköy’ den Karadeniz’ e kadar, Asya yakasında Fethipaşa Korusu’ndan Anadolu Feneri’ ne kadar olan kıyı şerididir. Bu bölge, yapılaşmaya karşı Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve Gecekondu Kanunu ile koru altına alınmıştır.

İstanbul Boğaziçi bölgesi tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliği açısından eşsiz bir yapıya sahiptir. Bu doğal yapı 2960 sayılı Boğaziçi Yasası ile korunmakta ve geliştirilmektedir. Boğaziçi Yasası ile nüfus yoğunluğunun neden olacağı çarpık yapılaşma imar mevzuatı uygulamaları ile sınırlandırılmaktadır.

Boğaziçi Yasası’na göre Boğaziçi alanı, sahil şeridi, öngörünüm bölgesi, geri görüm bölgesi ve etkilenme bölgesinden oluşmaktadır. Yasaya ekli sunulan nazım planında bölgenin sınır ve koordinatları gösterilmektedir. Bu sınır içinde ki doğal ve kültürel güzelliklerin korunması, güzelleştirilip, onarılması Boğaziçi Yasası’nın amacıdır.

Boğaziçi Yasası amaçları doğrultusunda Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun başlıca görevleri, Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, görüşmek, onaylamaktır. Boğaziçi İmar İdare Heyeti’nin görevleri, Boğaziçi imar planını, uygulamalarını, mali yardım taleplerini görüşmek ve İmar ve İskan Bakanlığı’na sunmaktır. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün görevleri, Boğaziçi imar planlarını, yatırım faaliyetlerini ve bütçeyi hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak, Boğaziçi Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek, mevzuata aykırı yapıların yıkım kararını uygulamaktır.

Yasaya göre, Boğaziçi bölgesinde mevzuata aykırı binaların yapımı yasaklanmış ve yıkım kararı kanunla düzenlenmiştir. Bölge içindeki yeşil alanlar, ormanlar koruma altına alınarak yok edilmesi ve tahrip edilmesi kanunla yasaklanmıştır. Boğaziçi bölgesi kıyı ve sahil şeridi kullanımı ise kamu yararına olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Boğaziçi Yasası gereğince bölgede kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz. Hurda gemi bırakılamaz. Kamu hizmeti için ayrılan alanlarda geçici inşaat izni verilmez.                                                               

İlanları Karşılaştırın