BLOKE ÇEK NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 2,903 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BLOKE ÇEK NEDİR?

BLOKE ÇEK NEDİR?

Taşınmazların kredi ile alımında kredinin esas tutarının bloke edilerek hesaba aktarılması ile düzenlenen çekler bloke çektir. Genellikle konut satışlarında kullanılır.

Bloke çekler ile normal çeklerin arasında ki fark,  muhatap bankanın çek üzerine "Bloke edilmiştir" yazısı eklemesidir. Bunun dışında keşide yeri, keşideci ve imza aynı diğer normal çeklerde olduğu gibi düzenlenmektedir.

Söz konusu blokeli çek, ipotek işlemlerinin tamamlanmasından sonra satıcıya verilmektedir. Bloke çek kullanımı konut alım satımlarında alıcı ya da satıcı taraflarının endişelerini gidermekte ve güvenli bir ödeme yöntemi olmaktadır. Alım satım işlemleri sürecinde Tapu Müdürlüğü’nde yüklü para ile dolaşmaktan çok daha güvenli bir çözümdür.

Keşideci belli bir bedelde blokeli çek istediğini belirttiğinde o bedel banka hesabına yatırılır.  O rakam kadar çek düzenlenir ve bu çek için blokeye alınır. Para ödenene kadar o para bloke altında korunuyor.

BLOKE ÇEK CİRO EDİLEBİLİR Mİ?

Bloke çekler ciro edilebilir. Bunun için çekin ön ve arka yüzüne ciro yazısı eklenmektedir. Böylelikle çeke sahip kişiler tahsil yetkisi kazanmaktadır.

Konut kredisi kullanırken ipotek işlemleri için kredi tutarı kadar banka çeki satıcı adına düzenlenir. Çek avukata ya da bankaya verilir. İpotek işlemleri Tapu Müdürlüğü’nde tamamlandıktan sonra çek teslim edilir.  Çekin düzenlendiği banka şubesinden satıcı çekin tahsilatını yapabilir.

BLOKE ÇEKİN İBRAZ SÜRESİ

İbraz süresi dolan bloke edilmiş çekin üzerinde herhangi bir kısıtlama yoksa para hesaba ya da keşideciye iade edilir.

BLOKE ÇEK NASIL DÜZENLENİR?

Bankadan temin edilen çek yaprağında üzerine hesabın bulunduğu muhatap banka şubesinin adı, keşide günü, keşide yeri, keşidecinin adı soyadı, ünvanı, keşide edenin imzası bulunur. Blokeli çeklerde ek olarak çekin ön veya arka yüzünde “teyit edilmiştir” ya da “bloke edilmiştir” ibaresi bulunmaktadır.

İlanları Karşılaştırın