BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 3,227 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ NEDİR?

BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ NEDİR?

Medeni Kanun’a göre ölüm halinin ispatı için iki karine bulunmaktadır. Bunlar ölüm karinesi ve birlikte ölüm karinesidir. Bir kişinin ölmüş kabul edilmesi için ölümünün tıbben bilirkişi raporu ile ölmüş olduğunun ispatı gerekir. Tıbben öldüğü ispat edilen kişi hukukende ölmüş kabul edilir.

Bir kişinin kaybı söz konusu olduğunda ve ölmüş olma ihtimalinin kesin olduğu düşünülüyorsa ceset bulunamasa bile kişi ölmüş kabul edilir. Bu ölüm karinesi durumudur.

Birden fazla kişinin ölümü söz konusu ise ve hangisinin daha önce öldüğü belirlenemiyorsa ikisinin de aynı anda öldüğü kabul edilir. Bu da birlikte ölüm karinesidir.

BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİNDE MİRAS

Medeni Kanun, kişiliğin sona ermesini ölüm ya da gaiplik kararı ile kabul eder. Kişinin ölüm ya da gaiplik kararı çıkması ile mirası mirasçılarına geçer. Ölen kişinin kişiliği sona ermiştir ve geri döndürülemez. Bu da ölen kişinin şahsi haklarının sona erdiğini ve mal varlığı haklarının ise mirasçılarına geçtiğini gösterir.

Karineler ikiye ayrılır. Adi karine ve kesin karine...

Adi karine de kararın ispatı mümkündür. Kesin karinede ise bu mümkün değildir ve aksi ispat edilemez. Birlikte ölüm karinesi ve ölüm karinesi adi karinelerdir ve tersinin ispatı mümkündür.

Ölüm anının tespiti miras paylaşımı ve organ nakli konuları söz konusu olduğunda önemlidir. Ölüm meydana geldiği andan itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Nüfus sicil kayıtlarına kişinin ölümü yazdırılır.

Birlikte ölüm karinesi miras açısından önemlidir. Buna örnek vermek gerekir ise baba ve reşit olmayan çocuğun kazada ölmeleri ile geride kalan kardeş ve annenin sağ kalması durumunda miras söz konusu gündeme gelmektedir. Burada baba mı önce öldü çocuk mu tespit etmek mümkün değildir. Ve aynı anda öldükleri kabul edilir.

İlanları Karşılaştırın