BİNA YÜKSEKLİĞİ NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 4,187 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BİNA YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

BİNA YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

İmar durumunda belirlenmiş olan kottan yapının saçak altı noktasına kadar olan yükseklik bina yüksekliği olarak tanımlanır. Bina yüksekliği bazı yerlerde gabari olarak ta adlandırılır.  İmar durumunda tersine bir not yok ise yapı köşe noktalarının yolu kestiği doğrultudaki tretuvar taşı üzerinden 0.18 metre üzeri 0.000 kotu olarak kabul edilerek bina yüksekliği belirlenir. Eğer kot alınan yolda eğim var ise seçilen kesişim noktalarından yüksekte olanı kot olarak kabul edilir.

Bazen yapının zeminden çatı mahyasına kadar olarak yanlış tanımlanarak bina yüksekliği, tanımlanan kaldırım üstü kottan çatı saçağı altına olan yüksekliktir. İmar durumları çeşitlidir. Bölgeden, bölgeye, adadan adaya değişiklikler gösterebilir. Bazı imar durumlarında bina yüksekliği belirtilmiştir ve projelendirme bu yükseklik gözetilerek yapılır. Bazı imar durumlarında yüksekli için bir sınırlama getirilmemiş ve bu yükseklik emsal değer KASK ile belirlenir. O parsele ait emsal değer katsayısına göre yapılabilecek kat sayısı ve yapı yüksekliği ortaya çıkar.

Bina yüksekliğini hesaplamada 0.90 metreye kadar çatı parapet yükseklikleri bina yüksekliğine dahil edilmez.  Bu durumda çatı parapeti kullanılır bir yapı hacmi oluşturmamalıdır.

Bina yüksekliklerinin tasarlanmasında parsele komşu yol genişlikleri önemlidir. Daha geniş yollar daha fazla kat adedine dolayısı ile bina yüksekliğine olanak vermektedir. Dar yollarda bina yüksekliğinin fazla olmaması diğer binaların ışık alma durumlarına, felaket durumlarında yolların kapanmaması başta olmak üzere birçok teknik nedene dayanmaktadır. Verilecek birkaç örnek bu durumu açıklamada yardımcı olacaktır.  Verilen örnekler parselde bina yüksekliği bilgisinin verilmediği durumlardır.  Kat sayısına bodrum katlar dahil değildir.

2 kat yol genişliği 7 metreden az.

3 kat yol genişliği 7 metre

4 kat yol genişliği 10 metre

5 kat yol genişliği 12 metre

10 kat yol genişliği 25 metre

16 kat yol genişliği 40 metre

18 kat yol genişliği 50 metre yol genişliği gerektirir.

İlanları Karşılaştırın