BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 2,136 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR?

BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR?

Bir yapıda arsa payı bulunan daire, ofis, dükkan ve depolar gibi bağımsız olarak kullanılmaya uygun mekanlara bağımsız bölüm denir. Ortak olarak kullanılan asansör, merdiven, sığınak, merdiven girişi ve koridorları garaj vb gibi ortak alanlar bağımsız bölüm olarak kullanılamaz.  Bir yerin bağımsız bölüm olabilmesi için kar irtifakı kurulmuş ve kat mülkiyeti alınmış olmalıdır. Gerekli şartları sağlayan bağımsız bölümler tapu üzerinde bağımsız bölüm olarak işaretlenirle ve artık taşınmaz mülkiyet olarak tescil edilmiş olurlar.

Bağımsız bölümler bir sitede aynı blokta olabileceği gibi ayrı bloklarda veya tek başına bir villa olarak ta bulunabilir. Bağımsız bölüm olabilmenin en temel şartı o bölüme ait bir arsa hissesinin olması zorunluluğudur. Tüm bağımsız bölümlerin ait olduğu bir arsa payı vardır. Kişilerce bağımsız olarak kullanılabilme hakkı olan bağımsız bölgelerden ayrı olarak ortak kullanım alanları bağımsız bölüm olarak kullanılamaz ve tescil edilemez. Daireler için o mekanın kullanımı için gerekli olan mutfak, banyo, wc, odalar gibi yaşam için zorunlu alanlarının olması gerekir. Dükkan ve depolarda bu şartlar aranmaz.

Bağımsız bölümlerin tapuda tescillerinden önce bağımızı bölüm planının hazırlanmış olması ve belediye veya belediye sınırları dışında valilik birimlerince onaylanmış olası gerekir. Bağımsız bölüm planları en başta blok, kat ve daire numaralandırma ile tam olarak tanımlanmış olmasını içerir. Bu sayede her bir bağımsız bölümün mülkiyetinin neresi olduğu konusunda anlaşmazlıklar ortadan kaldırılmış olur. Bağımsız bölümlerin kendilerine verilen 10 haneli kod ile malikler bu konuda adreskodu.dask.gov.tr üzerinden sorgulama yaparak bilgi sahibi olabilirler.

Ana gayrimenkulde yapılacak her bir değişiklik ve onarımlar tüm kat maliklerinin onayı olmadan yapılamaz. Dış görünümün değişimi veya ciddi onarımlar için mutlaka kat maliklerinin olurunun alınması gerekmektedir.

İlanları Karşılaştırın