BİNA DERİNLİĞİ NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 1,292 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BİNA DERİNLİĞİ NEDİR?

BİNA DERİNLİĞİ NEDİR?

Parsel üzerine imar yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanan projede yapının ön çekme mesafesinden arka bahçe çekme mesafesine kadar olan yapının derinlik ölçüsüdür. Diğer bir anlatım ile parselin yol tarafından dik olarak ölçülen derinliğinden ön çekme ve arka çekme mesafelerinden çıkarıldığında geriye kalan ve üzerine yapı yapılabilen mesafedir.

Bu mesafe parsel derinliği, ön bahçe mesafesi ve izin verilen bina yüksekliğine bağlı olarak değişebilir.  Bu konuda genel bir formül kullanılır.

Bina derinliği = (Parsel derinliği) – (ön çekme mesafesi + bina yüksekliğinin yarısı) genel formülü ile hesaplanmaktadır. Burada en fazla olabilecek bina derinliğinin 40 metre olması ayrıca gereklidir. Bazı özel durumlarda bu formülden farklı uygulamalar yapılabilir.

Tanımı açık olan bina derinliği değişik imar durumlarında farklı yöntemler ve istisnalar ile karşılaşırlar.

 Örneğin;

Parselin en boy oranları bazı durumlarda özel değerlendirmeye ihtiyaç duyabilir. Ön çekme 5 metre, yan çekmeler 3 metre arka çekmeler 3 metre gibi çokça rastlanan bir imar durumunda parsel derinliğinin az olması nedeni ile hesaplanan bina derinliği 7 metrenin altında kalır ise arka çekme mesafesi 2 metreye indirilebilir. Eğer aksi bir imar notu yok ise bina derinliğine 7 metrenin altında olmasına izin verilebilir. Burada arka çekme mesafesinin en az 3 metre olması gerektiği önemlidir.

Yapılan hesaplamada bina derinliği 10 metrenin altında ise ve mesafe arka çekme mesafesi eğer 3 metreyi sağlıyor ise 10 metreye çıkarılabilir.

Köşe parsellerde yapı derinliği sadece kendi parselindeki bina derinli hesaplamaları dışında yanlarındaki parsellerden gelen bina derinlikleri ile uyumlu olarak düzenlenir.

Ticari alanlarda sadece işyeri olarak kullanılacak yapılarda ön ve yan çekme mesafelerine uymak koşulu ile ve arka komşu parseline dokunmamak koşulu ile bina derinliği arsa sınırına kadar yapılabilir.

Bitişik olmayan ayrık yapı düzenindeki iki yola cephesi bulunan parsellerde TAKS (taban alanı katsayısı) en fazla  % 40 olmak üzere en fazla 40 metre olan bina derinliğine bakılmaz.

İlanları Karşılaştırın