BİLİRKİŞİ NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 661 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BİLİRKİŞİ NEDİR?

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Bilirkişi, herhangi bir konuda kişiler arasında anlaşmazlık söz konusu olduğunda uzmanlık bilgisi için başvurulan ve konunun çözümünü doğru olarak ifade eden kişidir. Hukuk davalarında konunun hakim ve savcının hukuki bilgisi dışında olması ve konunun çözümü için uzmanlığına, özel veya teknik bilgisine ihtiyaç duyulan kişidir.  Özellikle emlak sektöründe bilirkişilere ihtiyaç oldukça fazladır. Taşınmaz malların kamulaştırma davaları ve değer belirleme konularında bilirkişilerin bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Anlaşmazlığın konusuna göre gerek mühendislik gerekse şehir planlama ve değerleme konularında dava hakimi bilirkişi tayin ederek davanın usulüne uygun yürütülmesini sağlar.

BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU          

Bilirkişi olmak için internet üzerinden http://bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinde ki başvuru formunu doldurmak gerekir. Bu formu sistemden alarak Adli Yargı Adalet Komisyonu’na başvuru yapılır.

Adalet Bakanlığı her yıl ekim ayında bilirkişi başvurusu hakkında ilan yayınlamaktadır. Bu ilanda bilirkişi olmanın şartları, şekli ve başvuru tarihleri açıklanır.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler;

 Gerçek kişiler için: Kimlik belgesi, bölge kurulunun yetki alanında oturduğunu ve mesleğini yürüttüğünü gösteren yazılı belge, uzmanlık belgesi, meslek odası kayıt belgesi, uzmanlık alanında 5 yıl çalıştığına dair belge, bilirkişilik temel eğitim sertifikası, banka hesap numarası.

 Özel hukuk tüzel kişileri için: Ticaret sicil tasdiknamesi, tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösterenler için uzmanlık belgesi, banka hesap numarası, MERSİS numarası.

BİLİRKİŞİ OLMANIN ŞARTLARI

Bilirkişi olmak isteyen gerçek kişilerde aranan nitelikler;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

25 yaşından küçük olmamak

Alanında asgari 3 yıl deneyime sahip

Bilirkişilik eğitimini tamamlayıp sertifika sahibi olmak

Disiplin yönetmeliği cezası almamış olmak

Yönetmelikte adı geçen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Uzmanlık alanında faaliyet göstermeye devam ediyor olmak

Farklı bir komisyonda yer almamak

Bilirkişi olmak isteyen tüzel kişilerde aranan nitelikler;

Uzmanlık alanında faaliyetlerine devam ediyor olması

Tüzel kişiyi temsil edecek kişinin gerçek kişide aranan özelliklere sahip olması gerekir.

İlanları Karşılaştırın