BEYANNAME NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 690 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BEYANNAME NEDİR?

BEYANNAME NEDİR?

Kelime anlamı bildirge olan beyanname, kişinin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği yazılı belgedir. Genellikle vergi mükellefleri belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine gelirlerini bildirmek üzere zorunlu doldukları yazılı belge olarak ifade edilmektedir. Beyanname sisteminin faydası, vergi dairesi ve mükellefler arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun olmasının sağlanmasıdır.

BEYANNAME ÇEŞİTLERİ

Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

BEYANNAME ÖRNEKLERİ

Vergi çeşidine göre beyanname örneklerinde farklılık bulunmaktadır. Hem şekil olarak hem de vergi dairesine verilme zamanları farklı ve kendine özgüdür. Mükellefler www.ebeyanname.gib.gov.tr adresinden ihtiyaçları olan beyanname türüne ulaşabilmektedirler. 

BEYANNAME SÜRELERİ

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her beyanname türünün farklı verilme süreleri vardır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-25 Mart

Muhtasar Beyannameler Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 24. Günü

Veraset ve İntikal Vergisi ölümden itibaren ilk 4 ay içinde

Diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren 30 gün

EMLAK BEYANNAMESİ

Emlak beyannamesi, yeni yapılar, mevcut yapıdaki değişiklikler, yapının yıkılması, yapının kullanım amacının değişmesi, mülkiyetin değişmesi, bina parseline ait arsanın durumunda değişiklik yapılması, kalorifer, asansör gibi tesisat değişikliklerinde gerekli olmaktadır. Bu tür değişikliklerin yapıldığı yıl sonuna kadar emlak beyannamesi vermek gerekir.

BEYANNAME SORGULAMA

Beyanname sorgulama için Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnternet Vergi Dairesi www.gib.gov.tr adresini ziyaret etmek gerekmektedir. Mükellefler bu adresten beyanname sorgulayabilir, hazırlayabilir ve gönderebilirler. Ayrıca beyanname düzenleme programı ile farklı beyanname türlerine de www.ebeyanname.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

BEYANNAME DAMGA VERGİSİ

Sürekli damga vergisine tabi mükellefler vergilendirme dönemini takip eden ayın 23. Gününün akşamına kadar beyanname vermek zorundadırlar.

İlanları Karşılaştırın