BEYAN NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 969 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BEYAN NEDİR?

BEYAN NEDİR?

Kelime anlamı bildirme olan beyan, bir konuda amacı ortaya koymak için sözlü ya da yazılı açıklamadır. 

Hukuki konularda tarafları bağlayıcı özelliği olan beyan, konu ve olaylara göre yazılı ya da sözlü olmaktadır. Vergi mükelleflerinin yazılı beyanda bulunması gerekirken evlenme yani nikah sözlü beyan gerektirir. Yazılı beyanlara beyanname denmektedir. Vergi Kanunu’ na göre vergi mükellefleri beyanlarını belirli bir sürede yazılı yapmak zorundadırlar.

BEYAN DİLEKÇESİ

Kişi veya kurumların gerekli durumlarda ilgili kuruma talep ya da bilgilerini iletmesi ile beyanda bulunmuş olurlar. Beyanda bulunmak ve açıklamayı ilgili kuruma iletmek için yazılı dilekçe hazırlamak gerekir. Beyan dilekçelerinin belli bir formatı vardır. Bu formata uyulmadığı takdirde dilekçe geçersiz sayılabilmektedir.

Bir kuruma beyanda bulunmak için dilekçe nasıl yazılır?

Öncelikle dilekçede başlık yer alır. Bu dilekçenin verileceği muhatap kurumun ismidir ve büyük harflerle yazılır. Başlığın hemen altına beyan metni yazılır. Beyan metninde dilekçenin ne amaçla verildiği düzgün bir yazı ile ve sade bir dille ifade edilmelidir. Beyan metninin altında son cümle kısmı yer alır. Burada genellikle ‘ gereğini arz ederim’ gibi beklentiye cevap beklenildiği belirtilir. Dilekçede beklenti yoksa ve sadece bilgi vermek amaçlı hazırlanıyorsa ‘ bilgilerinize arz ederim’ cümlesi kullanılır. Bu resmi makama karşı kullanılan bir dildir. Eğer alt makama yazılacaksa arz kelimesi yerine rica kelimesi kullanılmalıdır.

Yazının sağ alt köşesine dilekçenin hazırlandığı tarih yazılır. İsim soy isim ve adres belirtmek önemlidir. Adresin yazılma amacı kurumdan gelecek yanıtlar içindir. Dilekçe imzalanarak ilgili kuruma verilir.

Her dilekçe tek bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Eğer söz konusu işlem birden fazla kişiyi ilgilendiriyorsa her kişi ayrı dilekçe düzenlemelidir.

BEYANNAME NEDİR?

Beyanname, kişinin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği yazılı belgedir.

İlanları Karşılaştırın