BELEDİYE SINIR NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 673 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BELEDİYE SINIR NEDİR?

BELEDİYE SINIR NEDİR?

Belediyeler, il, ilçe ve beldelerin kamu hizmetlerinden sorumlu tüzel kişilerdir. Belediye başkan ve yönetimi seçimle bu göreve getirilir. Belediyelerin yetki alanları yasalarla belirlenmiş ve haritalar üzerinde gösterilmiş sınırlar içindedir.

Belediye sınırı içinde kalan alanlarda belediye, alt yapı hizmetleri olan su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, doğalgaz dağıtımı, yol hizmetleri,  çevre temizliği, imar izni ve hizmetleri, Pazar ve sanayi bölgeleri kurma, denetleme gibi hizmetler vermekle yetkilidir. Belediyeler bu hizmetleri haritalar üzerinde belirlenmiş ve yasal kabul edilen kendi fiziki sınırları içinde yerine getirirler.

BELEDİYE SINIRI İLE MÜCAVİR ALAN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Mücavir alan, belediye sınırları dışında olan ancak imar uygulamaları bakımından belediyelerin kontrol ve denetimi altına alınmış olan alanlardır. Belediyelerin idari sınırlar kapsamında yer alırlar.

BELEDİYE SINIRI NASIL BELİRLENİR?

5393 sayılı Belediye Kanununun 5.ve 6. maddesinde Belediye’ ye ait sınırların nasıl belirleneceği belirtilmiştir. Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde tespit edilir. Kanun’ a göre geçmiş yıllardan beri beldeye ait olan arsa, arazi, kumsal, plaj, çayır, otlak, mera gibi yerler belediye sınırı içine alınır. Belediye sınırı içinde olan ancak komşu köy ve beldelerin halkının yararlandığı alanlarda yararlanma hakkı devam ettirilir ancak belediye sınır kağıdına şerh olarak işlenir. Çizilen sınırın geçtiği yerlerin adları da sınır kağıdına yazılır. Belediye Fen İşleri Memuru belediye sınırına ait kroki oluşturur ve bu kroki belediye sınır tespit tutanağına eklenir. Belediye sınırı çizilirken sabit noktalar esas alınır. Bunlar dere, tepe, yol gibi belirleyici yerlerdir.

Belediye sınırları belediye meclisinin kararı ile belirlenir, kaymakam görüşü alınır ve Valiliğe sunulur. Valinin onayı ile belediye sınırı belirlenmiş olur. Bu sınırı beş yıl boyunca değiştirilemez.

İlanları Karşılaştırın