BELEDİYE RAYİÇ BEDELİ NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 871 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BELEDİYE RAYİÇ BEDELİ NEDİR?

BELEDİYE RAYİÇ BEDELİ NEDİR?

Bir taşınmazın alım satımında değerinin piyasa koşullarına göre belirlenmesine rayiç bedel denir. Belediye rayiç bedeli, belediye tarafından bulunduğu mevkiinin özellikleri ile ülkenin ekonomik koşulları ve piyasanın arz talep dengeleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Rayiç bedelin belirlenmesinde dikkate alınan faktörler, taşınmazın şehir merkezine yakın olup olmadığı, etrafında eğitim, sağlık ve sosyo – kültürel alanların olup olmadığı, o bölgede yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik durumu gibi özelliklerdir.

Maliye Bakanlığı valiliklere değerlendirme kararı göndermesi ile valilik bir komisyon oluşturur. Bu komisyonda ki kişiler belediyelerin, mal müdürlüklerinin ve defterdarlığın atadığı yetkili uzman kişilerdir. Bu kişiler söz konusu yapı ve arsaların özelliklerine göre rayiç bedelinin hesaplamasını yaparlar. Arsalar ve binaların rayiç bedelleri hesaplanırken bazı farklı kıstaslar dikkate alınır. Bina ve konutların rayiç bedeli hesaplanırken zamanla oluşacak yıpranma payı göz önüne alınır. Bunun içinde tamamlandığı tarih ile satış tarihi arasında bir yıldan fazla süre geçmişse yüzde 2 yıpranma payı rayiç bedelden düşürülerek değerleme yapılır.

Bakanlık komisyonun tespit edeceği ve tasdik ettiği taşınmazların ileriki yıllarda satış ve devri için belirlenen bedelde artış ya da azalmalar yapabilir. Satışın mümkün olmadığı yerlerde ise bakanlık rayiç bedelde indirim yapabilir.

RAYİÇ BEDEL HESABI

Aynı bölgede benzer özellikte en az üç gayrimenkulün rayiç toplam bedelinin örnek alınan taşınmazların toplam metrekaresine bölünmesi ile ortalama rayiç bedel bulunur. Bu örnek alınan taşınmazlara göre rayiç bedeli hesaplanacak taşınmazın eksiklik ve fazlalıkları göz önüne alınarak gerçek rayiç bedeli bulunur.

Satışa çıkarılacak bir taşınmazın rayiç bedeli bağlı bulunduğu belediyelere başvurularak öğrenilebilir. Belediye taşınmazın ada parsel bilgileri ya da emlak beyanında yazılı mahalle, cadde, sokak bilgilerinden de ulaşılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın