BAHÇE DUVARI NEDİR?
  • 06-03-2018
  • 3,168 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BAHÇE DUVARI NEDİR?

BAHÇE DUVARI NEDİR?

Bahçeleri diğer parsel, yol gibi komşu alanlardan ayıran duvarlara Bahçe Duvarı denir. Eskiden beri kullanılan ihata duvardı kavramı ile de çakışır. Çevreleyen, kavrayan anlamına gelen ihata duvarı bahçe ve binaları çevreleyen anlamında kullanılır.  Bahçe duvarlarının yapılma amacı bir bina ve ona bağlı bahçeleri ayırma, sınırlama ve koruma fonksiyonlarıdır. Çok değişik malzemeler ile bahçe duvarları oluşturulabilir. Bu duvarların ana fonksiyonları gereği sadece kendilerini taşırlar. Üzerlerine konabilen parmaklık gibi tamamlayıcı elemanlar haricinde başkaca yükler almazlar.

Bahçe duvarlarının yapımı ruhsata tabi değildir. Toplam inşaat alanı hesaplarına dahil edilmezler.  Ancak bahçe duvarlarının yüksekliği planlı ve plansız alanlar yönetmeliklerine tabidir.

Planlı alanlarda bahçe duvarı yüksekliği yol cephesinde 0.50 metre olarak belirtilmiştir. Arka bahçede bu yükseklik 2.00 metreye kadar yapılabilir. Bahçe duvarlarının üzerine genel görünüşe aykırı olmamak üzere ilave olarak 1.00 metreye kadar parmaklık ve çit konabilir. 

Plansız alanlarda bahçe duvarı yol cephesinde genel görünüşü bozmayacak biçimde 1.50 metre yüksekliğe kadar yapılabilir. Yine bu duvarların üzerine maksimum 1.00 metreye kadar çit ve parmaklık benzeri ilave yapmak mümkünüdür.

Arazideki eğim yüzünden gerekli olabilecek bahçe duvarları uygulamalarında karar yetkili belediyenindir. Ayrıca nitelikleri gereği özel hata duvarı (bahçe duvarı) gereken okul, dini yapılar, ceza evleri ve sanayi bölgelerindeki yapılarda bahçe duvarı (ihata duvarı, çevre duvarı) istisna teşkil ederler ve belediyelerin takdirine bırakılmışlardır.  

Eğim, arazinin toprak yapısı gereği yapılması zorunlu olan istinat duvarları (dayanma duvarları) anyı zamanda bahçe duvarı işlevini de görebilir. Bu durumda bahçe duvarlarından farklı olarak bu istinat duvarlarının yapımında ruhsata ve mühendislik projesine ihtiyaç duyulur. Toprak kayması engellemek ve mevcut zemini takviye etmek gibi ciddi fonksiyonu olan istinat duvarları bir mühendislik yapısı olarak kabul edilir.

İlanları Karşılaştırın