BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR NELERDİR?
  • 06-03-2018
  • 8,815 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR NELERDİR?

BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR NELERDİR?

Bağımsız haklar, hak sahibinin doğrudan doğruya sahip olduğu haklardır. Bunlara şahsiyet, mülkiyet, iştira hakları örnek verilebilir. Bu haklar başkalarına aktarılabilir, mirasçılara geçebilir haklardır. Bu haklar süresiz ya da en az otuz yıl için kurulmuşsa sürekli hak niteliği taşımaktadırlar. Tapu kütüğünde ayrı sayfada kayıt edilirler.

Medeni Kanun’ a göre bağımsız ve sürekli haklar, üst hakkı, kaynak hakkı ve geçit hakkıdır.

Üst Hakkı, Taşınmazın sahibine taşınmazın üstüne bina yapma, var olan binayı koruma ya da değiştirme ve bu binanın mülkiyet hakkına sahip olma yetkisi verir. Üst hakkı bir irtifak haklarındandır.

Kaynak Hakkı, taşınmazın sahibine bir başka kişinin arazisinde bulunan kaynağın suyunu alma yetkisi verir.  Bu irtifak hakkı, eşyaya bağlı irtifak ya da şahsi irtifak olarak kurulabilmektedir. Bağımsız nitelikteki kaynak hakkı en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.

Geçit Hakkı, genel bir yola ulaşmak için kendi yolu olmayan kişinin başkasının arazisinden geçme hakkıdır.  Bu hak irtifak hakkı olup bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir.

Tüm bu hakların bağımsız ve sürekli olması için belirli bir süre üzerine kurulmamış olmaları gerekir. En az 30 yıl ya da süresiz olarak tapu siciline kayıtlı olmaları gerekir. Belirli bir süreliğine kurulmuş ise sürenin bitiminde haklarda ortadan kalkmakta ve tapu sicilinden düşürülmektedir.

Taşınmaz üzerinde bağımsız ve sürekli haklara sahip olmak için resmi senet gibi şekil şartlarının da sağlanması ve tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydını yapılması gerekir. Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kayıt edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devredilebilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde tüm aynî veya kişisel hak kurulabilir.

İlanları Karşılaştırın