ALT KİRA NEDİR?
  • 02-04-2018
  • 744 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ALT KİRA NEDİR?

ALT KİRA NEDİR?

Alt kira, bir taşınmazı kira sözleşmesi ile kiralayarak kullanım hakkına sahip olan kişinin bu hakkını başka birine kısmen veya tamamen devretmesidir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 322. Maddesine göre kiracı kiraya veren kişinin malına zarar vermemek kaydı ile alt kiraya verebilir. Alt kira sözleşmesi kurularak kiracı mal üzerindeki kullanım hakkını bir başkasına devretmiş olur. Aynı zamanda kiracının kiraya verene karşı borç yükümlülüğü de kalmaz. Bunun için kiraya verenin yazılı onayı sözleşme ile sağlanır. Kiraya verenin izni ve onayı olmadan kiracı taşınmazı mesken ya da işyeri olarak kullanım hakkını bir başkasına devredemez.

Alt kiracı taşınmazı sözleşme şartlarına uygun olmayan şekilde kullanırsa bunun sorumluluğu kiraya verene aittir. Kiraya veren kişi tüm haklarını alt kiracıya karşı sürebilir.

Kanun’un 323. Maddesine göre kiraya veren kiracısının kullanım hakkını başkasına devretmesine haklı bir sebep göstermeden itiraz edemez. Kiraya veren yazılı rızası ile kira ilişkisinin bir başkasına geçmesine onay verir. Böylelikle kiracı ile borç ilişkisi kalmaz ve alt kiracı borçlu duruma geçer.

İşyeri olan taşınmazın ilk kiralayanı, kira sözleşmesinin bitimine kadar veya iki yıl süre ile alt kiracı ile birlikte borca karşı sorumlu olur.

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmede tarafların bilgileri en başta yer alır. Alt kira sözleşmesinde kiracı kiraya veren olarak anılmaktadır. Alt kiracıda kiralayan sıfatını taşır.

Alt kiralama konusu, amacı ve kapsamı açık ve net bir şekilde ifade edilir. Alt kiracı taşınmazı hangi isimle ve ne amaçla kullanacak sözleşmede belirtilmelidir. İşyeri ise işyerinin ismi belirtilmelidir. Ayrıca Ticaret Sicil Belgesi ile şirket ortaklarının da sözleşmeyi imzalaması gerekir.

Alt kira sözleşmesinin ne kadar süreliğine yapıldığı, hangi tarihte kullanım hakkının kazanıldığı ve hangi tarihte biteceği belirtilmelidir. Süre bitiminde kiracının ne kadar sürede taşınmazı tahliye edeceği belirtilmelidir.

Alt kira sözleşmesinde kira bedeli, varsa kira dönemleri belirtilmelidir. Devlet tarafından yapılan vergi ve fonlar kira bedelinden düşürülür.

Sözleşmede ödemenin ne zaman ve nereye yapılacağı belirtilmelidir.

Varsa demirbaş ve ekipmanlar sözleşmede tutanak halinde belirtilmelidir.

Sözleşme kiraya veren ve alt kiracının imzaları ile resmiyet kazanır.

İlanları Karşılaştırın