AYRIK NİZAM NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 943 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AYRIK NİZAM NEDİR?

AYRIK NİZAM NEDİR?

Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği komşu parseldeki yapılar ile birleşik olmayan 4 bir yandan arsa sınırına çekme mesafesi olan yapı düzenine ayrık nizam denmektedir. Komşu parseldeki yapılar ile birbirlerine bitişik olma durumu haricinde ön ve arka çekme mesafeleri benzerlik gösterirler. Bitişik olma durumu haricinde en büyük fark ayrık nizamda inşaat alanı arsanın en fazla % 40ı olarak kullanılabilmektedir. Bitişik nizamda arsa kullanım sınırlaması sadece çekme mesafeleri ile sınırlıdır.  Bu yüzden ayrık nizam uygulamalarında daha az arsa alanı kullanıldığından daha fazla yeşil alan oluşturulmasına olanak verirler. Bu yüzden daha sağlıklı, temiz bir çevre oluşmasında katkısı olmaktadır. Ayrıca ayrık nizamdaki yapıların deprem güvenliği konusunda bitişik nizama göre deprem etkilerinin birbirlerini devirme etkisi açısından daha güvenlidir.

Yine her imar durumu kurallarının alındığı Planlı Alanlar yönetmeliği ayrık nizam düzenindeki çekme mesafelerini tanımlar. Her imar durumunda öncelikle yoldan çekme mesafesi en önemli çekme mesafesi olarak karşımıza çıkar. Ayrık nizam düzeninde yoldan çekme mesafesi 5 metre olarak belirlenmiştir. Yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafesi de aynı yönetmelikte 4 kata kadar olan binalarda 3 metre olarak belirlenmiştir. Arsanın geometrisi yüzünden bina derinliğinin 7 metreden az olması durumunda bir istisna olarak arka bahçe mesafesinin 2 metre olmasına izin verilebilir. Arka ve yan çekme mesafeleri 4 kattan sonra her bir kar i.in 0.5 metre arttırılır. Eğer bina 40 metreden yüksek ise bu kez en az H/2 ölçüsüne uyulmalıdır. Verilen bu değerlerden yoldan çekme mesafesi maksimum 60,5 metre yüksekliğe kadar olan yapılar için belirlenmiştir. Daha yüksek yapılarda bu mesafe 15 metreye çıkarılmalıdır.

İmar planlarında imar düzeninin göstermede bazı harf ve semboller kullanılmaktadır. Ayrık nizam için A harfi kullanılır iken bitişik nizam için B harfi imar düzenini izah etmek için kullanılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın