ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 712 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu deprem sigortası, deprem durumunda konutlarda oluşabilecek hasarlara karşı sağlanan güvencedir. Zorunlu deprem sigortası çelik, betonarme, karkas, yığma kagir, ahşap ve kerpiç yapıları depreme karşı güvence altına almaktadır. Konut sahiplerinin deprem sigortasını yaptırması zorunludur. Doğal Afet Sigortaları Kurumu ( DASK) tarafından sunulmakta ve kurumun yetkilendirdiği sigorta şirket ve acenteleri ile poliçeler üretilmektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ

Zorunlu Deprem Sigortası 1 yıl geçerlidir. Sözleşmede belirtilen süre sona ermeden deprem sigortasının yenilenmesi gerekmektedir. Deprem Sigortası yaptırmamanın ya da zamanında yenilenmemesinin herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Ancak deprem sigortası olmayan konutların alınıp satılması, konuta elektrik, doğalgaz, su aboneliği alınması ve alt yapı işleri yapılması mümkün değildir. Tüm bunlar için zorunlu deprem sigortası şartı bulunmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA OLAN KONUTLAR

Afet Sigortaları Kanunu’ n da, deprem sigortası zorunluluğu olan binalardan bahsedecek olursak;

  1. Tapuda kaydı olan, özel mülkiyete sahip arsalara inşa edilmiş binalar
  2. Kat mülkiyeti olunan binalardaki bağımsız bölümler ve bu binalarda ticari amaçla kullanılan diğer bağımsız bölümler
  3. Doğal afet sonrası devlet tarafından ve devlet kredisi ile yapılmış konutlar
  4. Kat irtifakı bulunan binalar
  5. Tapusu henüz alınmamış kooperatif konutları
  6. Tapu sicilinde arsa olarak kayıtlı binalar

ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ ÖNEMİ

Depremin neden olabileceği maddi kayıpları karşılaması açısından deprem sigortası yaptırmak önemlidir. Depremde sadece binanın yıkılması değil, depremden kaynaklanan yangın, tsunami, yer kayması ve infilak durumlarında da meydana gelebilecek maddi zararlar deprem sigortası ile karşılanmaktadır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, zorunlu deprem sigortası ile binanın temellerini, duvarlarını, binanın bağımsız bölümleri olan ortak duvar, asansör, koridorlar, çatı, bacalar, tavan, istinat duvarlarını da teminat altına almaktadır.

İlanları Karşılaştırın