AYIRMA ÇAPI NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 1,017 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AYIRMA ÇAPI NEDİR?

AYIRMA ÇAPI NEDİR?

Ayırma çapı neden yapılır?

Mevcut inşaat yapılabilir alanlar sınırlıdır. Zamanla daha fazla arsa alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Yörenin gelişim ve nüfus arışı durumuna göre yeni arsa alanlarını tespit edilir ve düzenlemeler yapılır. Bu konuda belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde belediye encümeni kararı ile, bunun dışında kalan yerlerde valilik, il idare kurulu yetkilidir. Bu konudaki esaslar İmar kanununun 18. Maddesini ile düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler sırasında gerekli görülen yol, okul, hastane, dini yapılar, park ve yeşil alanlar gibi kamu yapıları ve alanları için yerler ayrılmaktadır. Mevcut parsellerden bazılarından bu amaç ile bazı parçalar alınabilir. Bu kamu için alınan yerler için alınan toprak alanı oranında sahibine hisse verilmektedir.  Daha sonra bu yerler karşılığında taşınmaz sahiplerine yer tahsisi yapılabilir. Alınan yer büyük oranda ise kamulaştırma bedeli ödenir.

Ayırma çapı nasıl yapılır?

Ayırma çapı yukarıda açıklanan işlemler için kullanılır. Yapılan planlama ve ölçüleme çalışmaları sonrasından hangi parselden ne kadar parça alındığının belirtilmesi için hazırlanan belge ayırma çapı olarak adlandırılır. O parselin eski ölçü ve büyüklüğü ve planlama sonrasında kaybettiği alanlar tam olarak tespit edilir.  Yeni düzenleme alanı içinde kalan yerlere ayrıca parsel numarası verilmeden yeni imar planı içindeki parseller numaralandırılır ve bu durum yeni parselasyon planı olarak belediye encümeni tarafınan veya belediye yetki sınırları dışında ise il idare kurulu tarafından onanır.

Tüm bu kamu yararı için ayrılan yerler için zorunlu olarak eski parsel sahibinden alınan yerlerin tespiti yani ayırma çapının hazırlanması o taşınmazın sahibinin zarar görmelerinin engellemesi sağlar. 

Ayırma çapı hazırlanması ön çalışma sırasında mümkün olduğunca mevcut yapıların korunması, parsel sahiplerinin mümkün olduğunca kendi yerlerinde kalması amaçlanır.

 

İlanları Karşılaştırın