AYNEN TAKSİM NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 709 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AYNEN TAKSİM NEDİR?

AYNEN TAKSİM NEDİR?

Paylı malın sürekli bir amaç için kullanılmasından dolayı paydaşlar malın paylaşılmasını isteyebilirler. Ortaklığı sona erdirmek için ortaklar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda mahkemeye başvurularak malın paylaşılması talebinde bulunulabilir. Böyle durumlarda açılan davada hakim malın bölünerek paylaştırılmasına karar verir. Buna aynen taksim denir.

Aynen taksimde her hissedara bir pay düşmekte ve ortaklık giderilmektedir. Tabi ki hukuki bir işlem olan aynen taksim bazı şartlar gerektirir.

AYNEN TAKSİM ŞARTLARI NELERDİR?        

Ortak malın bölünmesi söz konusu değil ise malın satışı gerçekleştirilerek satış bedeli hissedarlar arasında paylaştırılır. Ortak mal fiziki olarak bölünemez nitelikteyse veya bölündüğünde değer kaybı olacaksa hakim malın açık arttırma yöntemi ile satışa çıkarılmasına ve satış bedelinin ortaklar arasında aynen taksimine karar verebilir.

Aynen taksim kararı vermek için öncelikle hakim söz konusu gayrimenkulün yüzölçümü, niteliği, ortak sayısı ve gayrimenkulün imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığını araştırır.

Paylaşma şeklinde ortaklar uyuşamazsa, hakim malın bölünmesine ve hissedarlar arasında paylaştırılmasına karar verebilir. Ancak bölünen parçaların değeri birbirinden farklı olması durumunda eksik değeri olan ortağa para eklenmesi ve hisselerin denkleştirilmesi kararını alabilir.

Aynen taksim talebi genellikle miras paylaşımlarında görülmektedir. Mirasçılar ortak malları paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmekte ve aynen taksim talebi ile mahkemeye başvurmaktadırlar.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesinde, mirasçılardan her birinin kanun ve sözleşme gereği ortaklığı sürdürmekle yükümlü değilse mirasın paylaşılmasını isteyebilirler. Malların aynen ya da satış yoluyla paylaştırılması için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurabilirler. Her bir mirasçıya bir mal düşecek şekilde paylaşılma kararı verilebilir. Eğer bu paylaşımda miras payları arasında değer açısından bedel farkı olursa bu fark para ödeme yolu ile kapatılır, miras denk bir şekilde paylaştırılır.

İlanları Karşılaştırın