ARSAYA ŞERH NASIL KONULUR
  • 11-12-2018
  • 5,224 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARSAYA ŞERH NASIL KONULUR

ARSAYA ŞERH NASIL KONULUR?

Bir arsaya ya da taşınmaza şerh konulması ile arsa sahibinin hakları, diğer hak sahiplerine karşı korunmaktadır.  Arsa üzerinde hak sahibi olan kişilerin payları her ne kadar eşit ve adil olarak dağıtılmış olsa da arsa üzerinde hak sahibi olan kişiler birbirlerinden izinsiz işlem gerçekleştiremezler. Hisseli bir arsanın kira ve alım satım durumlarında hissedarların haklarının korunması şerh işlemi gerçekleşmektedir.

ŞERH NEDİR?

Şerh, taşınmaz bir malın hissedarlarının her birinin mağduriyet yaşamaması için aldıkları önlemdir. Malın ortaklarından birinin malı satma yetkisini ortadan kaldırmakta ve mala şerh koyduran hak sahibinin rızasını alması gerekmektedir.

Şerh, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı için de konulmaktadır. Taşınmaz malın tapu kütüğünde ki şerhler bölümüne yazılarak tescil edilmektedir.

Arsaya şerh konulması için bir takım koşullar gerekmektedir. Bu koşullar yasalarla belirlenmiş olup arsa üzerindeki hak sahiplerinin hakları koruma altına alınmış olmaktadır. Gerekli evrakların temini ve yasa ile belirlenen miktarda harç ödenmesi gerekmektedir. Bu harç bedeli arsanın bulunduğu şehir ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Arsaya şerh konulması ile arsa ve üzerindeki binalar için diğer hak sahiplerinin yapacağı tüm işlemler kısıtlanmış olur. Eğer mal sahibinin borcu nedeni ile alacaklı tarafın şerh koydurması durumunda mal sahibinin arsa üzerindeki hakları kısıtlanmış olur.

Arsa tapusuna şerh konulmasını gerektiren kişisel haklar nelerdir?

Sözleşme ile sağlanmış şufa yani önalım hakkı, iştira yani alım hakkı, vefa ( geri alma) hakkı, rehinden doğan alacaklının arsadan yararlanma hakkı.

Bağış yapan kişiye rücu yani geri alma hakkı, adi ve hasılat kirası hakları.

Arsa üzerindeki bina için kat irtifakı kurulması ve taşınmazın satış vaatleri.

ARSAYA ŞERH NASIL KONUR?

Arsa tapusuna şerh konulması için gerekli evrakların hazırlanması ve şerh harcı bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bu harç bedeli şerhin türüne ve arsanın bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

Tapuya şerh işlemi için gerekli evraklar:

Kişisel hakların korunması amacı ile satış işlemlerinde geri alım hakkı ve rehin işleminde ki istifade hakkı için resmi senet düzenlenmesi gerekmektedir. Satış sözleşmesi yanı sıra geri alım işlemi için noter huzurunda ayrı bir sözleşme de hazırlanmış olması gerekir.

Ayrıca alım, ön alım, bağışlama ve satış vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı içinde noter tarafından sözleşme hazırlanması şartı bulunmaktadır.

Kira ve hasılat kirası için şerh konulması durumunda da kira sözleşmesi gerekmektedir.

Temlik hakkının kısıtlanması için şerh konulması söz konusu ise, haciz işlemlerinde yetkili merciden resmi yazı, aile yurdu tesisinde mahkeme onaylı senet gereklidir.

Mirasçı tayini için vasiyetname örneği ile şerhi içeren mahkeme onaylı yazı gereklidir.

Temlik hakkının yasaklanması için şerh konulması söz konusu ise; mahkemeden ihtiyati tedbir kararı, iflas ve konkardato süresinin şerhi için yetkili makamdan resmi yazı gerekmektedir.

Bir binanın arsa tapusu olması durumunda da binaya şerh konulması mümkündür. Tapuya şerh konulması için konulacak şerhin türüne göre harç bedeli de değişmektedir.

Arsa tapusuna kira şerhi konması için kiralanan taşınmazın tapu senedi, kira sözleşmesi, tarafların nüfus cüzdanları, tarafların varsa temsilcilerinin nüfus bilgileri ile temsilci olduklarını gösteren resmi belge gereklidir. Kiraya veren ya da kiralayan şirket ise şirket bilgileri, imza sirküleri, yetki belgesi ile vergi levhası gereklidir.

Bu belgeler ve harç bedeli ödendikten sonra arsaya şerh konabilmektedir. Arsa tapusundaki şerhin sona ermesi ise şahsi hakların sona ermesi ile bitmektedir. Tapu memuru tarafından şerh kaldırılmaktadır. Şerhin sona ermesi önalım, geri alım durumlarında 10 yıl, arsa satış vaati şerhinde 5 yıldır.

 

 

İlanları Karşılaştırın