Arsa Ve Arazi Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 18 Önemli Konu
 • 01-08-2018
 • 705 Görüntüleme
 • A +
 • A -

Arsa Ve Arazi Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 18 Önemli Konu

 

Yapılara yatırım çoklukla yapının yapıldığı bölgenin özelliklerine göre değer kazanır. Söz konusu arsa ve araziler olunca şüphesiz bulunduğu bölge önemlidir ama birçok durumda o yapılaşma bölgelerinde yeterli sayı ve büyüklükte arsa ve araziler her zaman bulunmayabilir.  Arsa ve arazilere yatırım yaparken seçenekler ve avantajlar mevcut ve bilinen bölgelerin dışına de çıkabilir. Özellikle yoğun nüfus artışı ve göçler yeni kentsel alanların oluşması yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır.

Arsa ve arazi yatırımlarında dikkat çeken bazı özellikler vardır. Kısaca bir göz atarsak;

 1. Arazi yatırımları özellikle yeni gelişen bölgelerde kar için genelde uzun bir zaman ihtiyaç duyabilir. Bu süre arsalar için 5 ila 10 yıl araziler için 10 ila 30 yıl arasında olabilir.
 2. Mevcut imar durumları iyi incelenmelidir. Arsalar için zaten bir mevcut imar düzeni vardır. Ancak gelecekte imar durumunda kar getirici değişimler olabilir. Bu durumda uzun vadeli yatırımlar ciddi karlar getirebilir.
 3. İmar planındaki değişmeler de önemlidir. Eskiden konut bölgesi olan bir bölge sonradan ticari alana dahil olabilir ve bu yatırımcı için avantaj olabilir.
 4. Arsa ve arazini bölge içindeki konumu hem bugünkü değeri hem de gelecekteki değerlenmesi açısından önemlidir
 5. İmarsız alanlarda yapılacak arazi alımları gelir açıcından ciddi riskler içerebilir ama o bölgenin imara açılması durumunda çok yüksek karlar söz konusu olabilir. Bazen risk almak gerekebilir.
 6. İmarsız alanların riski her zaman vardır ama özellikle doğal ve tarihi sit alanlarında, su havzalarında orman sınırlarındaki araziler daha risklidir. Bu bölgelere imar durumu gelmesi çok daha az beklenmelidir.
 7. Arsa veya arazinin mevcut yola göre konumu ve yol cephesinde oluşu ciddi bir avantaj olabilir.
 8. Arazi yatırımlarında çok küçük alanlarda yatırım genelde fazla bir getiri getirmez. Ayrıca arazi imar durumu kazanır ise belli bir oran yol, yeşil alan, sosyal alan gibi gereksinmeler yüzünden küçülecektir. Bu oran % 40 a kadar çıkabilir.
 9. Arsalar için yatırım yapılacak binanın gereksinmelerini karşılayacak büyüklük seçilmelidir.
 10. Arazi yatırımları her zaman sadece geleceğe yönelik yatırımlar için yapılmaz. Örneğin bir çiftlik evi yapma planlanmış ise önerilen asgari büyüklük 5000 m2 (5 dönüm) olmaktadır.
 11. Jeolojik yapıya dikkat etmek gerekir. Deprem fay hatları, bataklı gibi alanlara gelecekte imar durumu pek gelmez.
 12. Arazilerin uzun yıllar içinde arazi işgallerine karşı savunulması gerekebilir. Bu durumlar için koruyucu duvar veya çit ile koruma önlemi almak ve belli periyotlar ile arazinin kontrolü önem kazanır.
 13. Arsa ve arazi alırken satıcının gösterdiği alanların sınırlarının gerçekten ne olduğundan emin olunmalıdır. Parsel sorgulaması yapmak şarttır. Hatta gerekli durumlarda röperlerin doğruluğu kontrolü sağlanmalıdır.  
 14. Alımdan önce tapu üzerindeki ipotek ve diğer şerhlere dikkat etmek gerekir.
 15. Fiyat kontrolü dikkatle yapılmalıdır. Bölgedeki özdeş arsa veya arazilerin fiyatları ile ciddi bir karşılaştırma mutlaka yapılmalıdır.
 16. Arsa veya arazinin kredi koşullarına uygunluğu önemlidir. Hisseli araziler kredi kullanmaya genelde sorunludur.
 17. Ayrıca kredi geri ödemelerinin nasıl karşılanacağını dikkatle hesaplamak gerekir.
 18. Tüm işlerinizin yasal adımları takip edilmeli ve gerekli tüm yasal beyanların yapıldığından emin olmak gerekir.

İlanları Karşılaştırın