ARSA PAYININ EVİN METREKARESİNE ORANI NASIL OLMALIDIR
  • 13-06-2018
  • 1,542 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARSA PAYININ EVİN METREKARESİNE ORANI NASIL OLMALIDIR

ARSA PAYININ EVİN METREKARESİNE ORANI NASIL OLMALIDIR?

Arsa payı kat irtifakı yapılmış bir yapıda bağımsız bölümü metrekaresinin  yapının ortak kullanım alanları dahil toplam yapı inşaat alanına oranı metrekare bazında o dairenin arsa payı oranını gösterir. Burada bulunan değer dairenin projede onaylanmış değerinden daha büyük çıkar. Çünkü tüm ortak da daireye katılan metrekarelerde dahildir. 

Ancak bu oran resmi olarak sadece metrekareler dahil edilerek hesaplanmaz. Buradaki altı çizilecek nokra her dairenin kendisinin aynı metrekare boyutlarında olsa bile farklı maddi değerlerinin olabilmesidir.  Manzara, cephe yönü, bulunduğu kat gibi faktörler o dairenin maddi değerinin diğerlerinden farklı olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden Arsa payının hesaplanmasında dairenin metrekaresi değil dairenin rayiç bedelinin içinde bulunduğu binanın toplam rayiç bedeline oranlanması ile hesaplanır.  Arsa payının hesaplanması için binanın tek tek bağımsız bölümlerinin  rayiç fiyatlar üzerinden değerlerinin toplamının ve toplam inşaat alanı metrekaresi ile arsa payı hesaplanacak bağımsız birimin rayiç bedeli ve alanı  bilinmelidir.  Gerek binanın toplam alanı gerek dairenin alanı zaten binanın projelerinde önceden hesaplanmış değerlerdir. Geriye rayiç bedellerin bilinmesi kalır.

Örnek olarak;

Dairenin alanı= 99 m2

Binanın toplam alanı 10 daire (ortak kullanım alanları dahil) = 1100 m2

Dairenin rayiç bedeli =  150.000 tl

Binanın toplam rayiç bedeli = 1.600.000 tl

(Daire rayiç bedeli  /  Binanın toplam rayiç bedeli)  x  Binanın toplam alanı  =  Arsa payı

Bizim değerlerimiz ile hesaplar isek;

(150.000 / 1.600.000) x 1100 = Arsa payı

0,094 x 1100 =  103,125 metrekare olarak bulunur. 

Bağımsız bölüm 99 metrekare gözükmesine rağmen ortak alanlar ve hesapların rayiç bedeller üzerinden yapılması arsa payın daha farklı olmasına yol açmaktadır.

Arsa payının benzer büyüklük ve özelliklerdeki dairelerde birbirlerine yakın veya eşit olması genelde beklenen bir durumdur.  Arda ciddi farkların olması durumunda daire malikinin durumun düzeltilmesi için mahkemeye başvurma hakkı vardır.

Arsa payının gelecekte büyük önemi olabilmektedir. Örneğin bir süre sonra binanın yıkılması veya yeniden yapılması söz konusu olduğunda malikler bahsedilen arsa payları çerçevesinde hak sahibi olacaklardır. Eğer usulsüz bir şekilde düşük oranda bir arsa payı biçilmiş ise bu ciddi bir mağduriyete sebep olacaktır.

 

İlanları Karşılaştırın