ARSA PAYI NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 679 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARSA PAYI NEDİR?

ARSA PAYI NEDİR?

Arsa payı, apartman türü binalarda, her bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkıdır. Apartmanın inşa edildiği arazideki apartman için verilen alana arsa payıdır. Arsa payı hesabı dairenin metrekaresine, toplam alan ve daire alanına göre değerlendirilir.

Arsa payı hesabını iyi bilmek önemlidir. Bu konuda hatalı uygulamalar az değildir. Binalarda daire büyüklüklerine göre hesaplanması gereken arsa payı büyüklük farkı olan daireler tapu kütüğünde eşit yazılmaktadır ki bu ciddi bir hatadır.  Denetimi zor olduğu için kayıt tutulurken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca arsa payı hesabında oldukça fazla karşılaşılan hatalardan biri de kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılmaktadır. Riskli yapılar yıkılıp yeniden inşa edilirken daire sahiplerinin dairelerinin büyüklüklerine göre arsa payları dikkatli hesaplanmalıdır.

ARSA PAYI NASIL HESAPLANIR?

Arsa payı hesabında bağımsız bölümün ana taşınmazın değerine oranı esastır. Bağımsız bölümlerin rayiç değerleri ile arsa payı hesabı yapılmaktadır. Bu değerleri taşınmazın bağlı olduğu Belediye’ nin Emlak Değeri Takdir Komisyonundan öğrenmek mümkündür.

Arsa payı hatalı ya da yanlış hesaplanmışsa daire sahipleri dava açma hakkına sahiptirler. Arsa payı hesaplanıp onaylandıktan sonra bağımsız bölümlerin değerinin artışı ya da azalışı söz konusu olursa arsa payı değiştirilmemektedir.

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Arsa sahipleri, arsa paylarına karşılık müteahhitle anlaştıkları takdirde bir sözleşme yaparlar. Bu sözleşmeye arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi denir. Müteahhit bu arsa sahiplerine arsa payı karşılığında daire vermekte, arsa sahipleri de yapılan binanın bir payını müteahhite bırakmaktadırlar.

ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI

Arsa payı hesaplanırken hata ve kusurlar söz konusu ise maliklerin mahkemeye başvurarak düzeltme kararı alma hakkı vardır. Kat Mülkiyeti kanunu’ nun 3. ve 4. maddelerinde arsa payı hesabında denklik olmaması durumu belirtilmiştir.

İlanları Karşılaştırın