ARSA OFİSİ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 977 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARSA OFİSİ NEDİR?

ARSA OFİSİ NEDİR?

2004 yılına kadar devletin başta konut, sanayi, sağlık, eğitim ve turizm alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan ucuz, altyapısı hazır yerleşim alanları için arsa hazırlamak, rezerv arsalar ile arsa fiyatlarını kontrol altında tutmak amacı ile kurulmuş Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün halk arasındaki ismidir. Ancak 2004 yılı sonrasında 5273 Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Kaldırılması Kanunu yürürlüğe sokulmuş ve arsa ofisi kaldırılarak fonksiyonları ve yetkileri oluşturulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yürütülmeye başlanmıştır.

Günümüzde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kalmamış ta olsa, halk arasında çok popüler olan arsa ofisi deyimi özel sektörde özellikle arsa ticareti yapan emlak şirketlerince yaygın olarak günümüze kadar gelmiştir. Özellikle arsa ve arazi satışı işleri yapan firmaların birçoğu kendilerine Arsa Ofisi olarak değerlendirmeye devam etmektedir.

Tarihçesi.

29.04.1969 tarihinde 1164 sayılı kanunla İmar İskan Bakanlığına bağlı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, kurulmuştur. Kurulum amacı, arsa üretimindeki yetersizlik ve aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek, arsa stoğu yapmak, konut, sanayi, sağlık, eğitim ve turizm alanlarında kamu yatırımı yapmak için arsa temin etmektir.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 1989 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 1999’ da Başbakanlığa, 2001 yılında Konut Müsteşarlığına ve 2003’de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır. 2004 yılında 5273 Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Kaldırılması Kanunu ile kaldırılarak yetkileri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredildi.

Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yetkileri genişletildi. Şahsi ve toplu konut kredisi vermek, gecekondu ve kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek, köy mimarisini geliştirmek, yerel mimarinin korunmasını sağlamak,  tüm bu işler için kredi vermek başlıca yetki alanlarıdır.

İlanları Karşılaştırın