ARSA NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 997 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARSA NEDİR?

ARSA NEDİR?

Arsa, Belediye sınırları içinde, üzerine yapı inşa edilebilecek imara açık, parsellenmiş toprak parçasıdır. Arsalar sadece yapılaşma izni verilen yerleşim alanlarıdır. Arsa üzerinde imar uygulaması için yeşil alan, yol, okul hastane gibi alanlar inşa edilebilmektedir.

Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde her arsanın arazi olduğu ancak her arazinin arsa olamayacağı açıklanmıştır. Araziler, Belediyelerin İmar Müdürlüğü tarafından imar uygulaması alanına alınması ile arsa sayılabilmektedir.

2 çeşit arsa vardır. Bunlar imarlı ve imarsız arsalardır.

İMARLI ARSA: Üzerine sadece yapı inşa edilebilen arsalardır. İmarlı arsalar üzerine kamuya ve şahsa ait binalar, okul, hastane, devlet daireleri, apartmanlar yapılabilir. Tarım faaliyetleri yapılamaz.

İMARSIZ ARSA: Üzerinde tarım faaliyetleri yapılan, imara izin verilmeyen arsalardır.

İmarsız arsanın imarlı hale gelebilmesi sadece Belediyelerin yetkisindedir. Belediyeler gerek gördüklerinde İmar/İfraz Çalışması adı altında arsayı imara açmaktadırlar. Bu oldukça zor ve kapsamlı bir çalışmadır. Bunun için bölgenin yeni imar planları çıkarılmakta ve şekillendirilmektedir.

KAMU ARSASI NEDİR?

Kamu arsaları şahsa ait olmayan sadece kamuya hizmet verecek binaların inşa edilebileceği arsalardır. Okul, hastane, yeşil alan, parklar, spor tesisleri gibi kamunun yararına binalar kamu arsalarına inşa edilirler.

TİCARİ ARSA NEDİR?

Lokanta, kafe, mağaza ya da alış veriş merkezleri gibi ticari özelliği olan binaların inşa edilebileceği arsalardır. Şahsa ait konutlar bu tür arsalara yapılamazlar.

ARSA VERGİSİ NEDİR?

Tapuya kayıtlı arsa sahipleri devlete arsalarının vergisini ödemekle yükümlüdürler. Arsanın bağlı olduğu belediyeye yılda bir kez, istenirse iki taksit olacak şekilde arsa vergileri ödenmektedir. Arsa vergisinin ilk taksidi 1 Mart-31 Mayıs, ikinci taksit ise 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında ödenir. Belirtilen tarihlerde ödeme yapılmaması durumunda cezai işlem uygulanmaktadır.

PARSEL SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Parsel sorgulama işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden yapılabilmektedir. parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden parsel bilgilerine ulaşılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın