ARAZİ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 746 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ARAZİ NEDİR?

ARAZİ NEDİR?

Arazi, üzerinden imar uygulaması geçmeyen topraktır. Sınırları dağlar, ovalar, dereler, göller, duvarlar ile belirlenmiştir. Yerleşim alanı dışında kalan boş toprak parçalarıdır.

Genellikle arsa ve arazi birbiri ile karıştırılmaktadır.  Araziler mülkiyet durumlarına göre Hazine arazileri, şahıs arazileri ve mera, yayla ve otlak arazileri olarak adlandırılırlar. Oluşumlarına göre ise araziler, tarım arazisi, kayalık, taşlık, fundalık, bataklık, ormanlık araziler olarak çeşitlilik göstermektedirler

ARSA VE ARAZİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Arsalar, üzerlerine konut, yaşam alanı, kamu tesisleri yapılan imar çalışmalarına açık toprak parçasıdır. Araziler ise imara kapalıdır ve üzerine bina inşa edilemez. Emlak Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinde her arsanın bir arazi niteliği olabildiği ancak her arazinin bir arsa olmadığı açıklanmıştır. Arazilerin imara açılması Belediyelerin yetkisinde olup imar müdürlüklerinin onayı ile yapılabilmektedir. Bu gibi durumda söz konusu toprak parçası arazi özelliğinden çıkıp arsaya dönüşmektedir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Birden fazla kişiye ya da çiftçiye ait verimi az olan arazilerin toplulaştırılarak bir araya getirilmesi, düzenlenmesi ve daha verimli olmasının sağlanmasına arazi toplulaştırması denir. Gelişmiş ülkelerde küçük araziler düzgün ölçümlerle bir araya getirilmekte ve daha verimli bir arazi elde edilmektedir. Arazi toplulaştırması uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.

ARAZİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Arazi vergisi, arazinin maliki, maliki yoksa maliki gibi araziden faydalananlar ve intifa hakkı bulunan kişiler tarafından ödenir. Boş araziler en düşük vergi oranı üzerinden vergilendirilmektedirler. Paylı mülkiyetli olan arazilerin vergilendirilmesi ortakların payları oranında vergi ödemeleri ile olur. Elbirliği mülkiyetinde ise ortaklar müşterek vergi öderler.

Arazi vergi oranları büyükşehirler için binde 2, normal belediyeler için binde 1’dir.

ARAZİ SORGULAMA

Arazi sorgulama arazinin kayıtlı olduğu Tapu müdürlükleri ve www.parselsorgu.tkgm.gov.tr internet sitesinden yapılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın