APOSTİLLE NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 704 Görüntüleme
  • A +
  • A -

APOSTİLLE NEDİR?

APOSTİLLE NEDİR?

Apostille, ülke sınırları içinde resmiyet kazanmış bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir mühür ve onay sistemidir. 6 Ekim 1961’ de Lahey sözleşmesi ile Apostille kuralları tespit edilmiştir ve Lahey Konferansı'na üye veya taraf olan devletlerarasında geçerlidir. Apostille mühürlü her belge sözleşmeye taraf ülkelerde resm kabul edilerek yasal işlemler için kullanılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Lahey Sözleşmesine imza atan ülkelerden biridir. Türk vatandaşları da belgelerin yurtdışındaki geçerliliğini sağlamak için evraklarına apostil onayı yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için öncelikle bir yeminli tercüme bürosu tarafından belge tercüme edilmekte ve Apostille olarak düzenlenmektedir. Daha sonra notere tasdik edilir. Noterin bulunduğu bölgedeki kaymakamlık ya da valilik onayı ile işlem tamamlanır.   

Apostille belgelerinin ana başlığı “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” olarak yazılmak zorundadır.

APOSTİLLE İŞLEMİ HANGİ KURUMLARDA YAPILIR?

Türkiye’ de Apostille mührü, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar, ağır ceza mahkemesi başkanlıkları, ağır ceza mahkemesi olmayan yerlerde Adliye Encümeni ve Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından verilmektedir.

APOSTİLLE İŞLEMİNİN AMACI

Apostille işlemi ile ülkelerarası resmi belge işlemlerinin konsolosluklara gerek kalmadan hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesini ve kamu işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

APOSTİLLE MÜHRÜ HANGİ BELGELER İÇİN HAZIRLANIR?

Sıklıkla sağlık raporları, ticari evraklar, gümrük işlemleri için gerekli evraklar, eğitim kurumlarının verdiği diplomalar ve nüfus kayıtlarına ilişkin işlemlerde Apostille mührüne ihtiyaç duyulur. Bunların yanı sıra doğum belgeleri, evlenme ehliyeti, evlilik cüzdanı, vekaletname, muvafakatnameler içinde Apostille mührüne gerek duyulmaktadır.

APOSTİLLE ÜLKELERİ

Lahey Konferansı’na üye ve taraf olan ülkelerin sayısı 82’dir. Avusturya, Belçika, Kanada, Türkiye, Danimarka, Fransa gibi birçok ülke bunların arasındadır. Aapostille ülkelerinin listesine www.hcch.net sitesinden ulaşılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın