ALINMAK İSTENEN EVİN İSKANI ÇIKMAZSA NE OLUR
  • 13-06-2018
  • 1,368 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ALINMAK İSTENEN EVİN İSKANI ÇIKMAZSA NE OLUR

ALINMAK İSTENEN EVİN İSKANI ÇIKMAZSA NE OLUR?

İnşaatı devam eden ya da proje üzerinden satın alınan bir evin inşaatı tamamlandığında iskan izni yani oturma izni alınması gerekir. İskan izni belediyeler tarafından verilmektedir. İnşaat başlamadan belediyeye sunulan projeye gayrimenkulün uygunluğu denetlenir ve uygun bulunduğu takdirde iskan verilir. İnşaat tamamen bittiğinde müteahhit ya da inşaatı yapan firma belediyeye başvurarak iskan iznini almaktadır.

Siz proje aşamasında ya da inşaat devam ederken bir ev satın aldığınızda inşaat bitmesine rağmen inşaata oturma izni çıkmaması durumu varsa bu inşaatın projeye uygun yapılmadığını göstermektedir.

İSKAN İZNİ NE KADAR SÜRE İÇİNDE ALINMALIDIR?

İskan izni, inşaatın bulunduğu belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Birimi tarafından verilmektedir. Öncelikle inşaat ruhsatı alınmalı ve 2 yıl içinde inşaata başlanılması, 5 yıl içinde de inşaatın tamamlanması şartı ile iskan izni verilmektedir. İnşaatın yapımı 5 yılı geçerse yeniden inşaat ruhsatı almak gerekir.

İSKAN İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İskan izni almak için müteahhit, inşaat firması ya da noter huzurunda yetkilendirilmiş kişinin belediyeye başvurması gerekir. Başvuru için gerekli belgeler;

Tapu kaydı,

Vergi dairesinden ilişki kesme belgesi,

İZSU’dan alınacak kanal vizesi,

Telekom olur belgesi,

Proje müellifleri raporu,

Yapı denetim raporu,

13×18 ebadında binanın cephesinden çekilmiş fotoğraflar,

Emlak ve çevre temizlik belgesi yoktur yazısı,

SSK’dan alınan borcu yoktur yazısı

İSKAN İZNİ ALINMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

İskanı olmayan binalara belediyelerin ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Binanın yapımı tamamlanmış ancak iskan izni alınmamışsa elektrik ve su bedelleri inşaat tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. Bu da oldukça yüksek bir meblağ olmaktadır. Ayrıca iskanı alınmamaış binalara bankalar kredi vermemektedirler.

İSKAN İZNİ ALINMADIĞI DURUMLARDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Satın alınan evin iskan izni çıkmazsa kat malikleri inşaat firmasına ya da müteahhite dava açma hakkına sahiptirler. İskanı olmayan evin değeri de düşeceğinden ayrıca tazminat davası da açma hakları bulunmaktadır.

 

İlanları Karşılaştırın