TAPU ÇEŞİTLERİ NELERDİR
  • 13-08-2018
  • 926 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU ÇEŞİTLERİ NELERDİR

Tapu Çeşitleri Nelerdir?

Bir taşınmazın tüm konum ve özellikleri tapusu üzerinde gösterilmektedir. Tapu kayıtları taşınmazın cinsine ve mülkiyet durumuna göre değişik özellikler içerebilir. Mülkiyet açısından hisseli olabilir, mevcut veya yapılabilir inşaat hakkında bilgiler içerir. Değişik durumlar için tapu kaydının ne şekilde olduğu önem kazanmaktadır.

Genel çerçevede tapular kat mülkiyetine haiz tapu, kat irtifaklı tapu veya hisseli tapu şeklinde değişiklik gösterirler. Her farklı tapu çeşidi sahibine farklı hukuki statüler vermektedir. Bu durum özellikle gayrimenkul alım satımında büyük önem kazanmaktadır. Alım satımın alım koşullarını belirlemede ve fiyatını belirlemede birinci derece önem kazanır. Örneğin kar irtifakı yapılmış bir tapu hemen hiç sorunsuz alınabilir ve gerekli finansman için gerekiyor ise kolaylıkla banka kredisi sağlanabilirken, hisseli tapular için banka kredisi alamazsınız.

Kat mülkiyetli tapu

Kat mülkiyetli tapusuna sahip bir gayrimenkulün anlamı bir yapının her bir bağımsız bölümünün adına kayıtlı kişiler adına kayıtlı olmasıdır. Kat mülkiyetli tapuya sahip gayrimenkulün yeri, konumu, metrekaresi,  bulunduğu kat ve kapı numarası gibi özellikleri ile mülkiyetin tam konumunu ve ayrıca sahibini belirtir.  Ayrıca kat irtifakı kurulması ve sonrasında inşaat tamamen bitmeden alınamaz. Kat mülkiyeti tapusu gayrimenkulün fiili olarak mevcudiyetinin belgesidir.  Bankalardan kredi alabilmek için en uygun tapu tipi olarak sağlam tapu olarak ta adlandırılır.

Kat irtifaklı tapu

Diğer sıkça karşılaşılan bir tapu tip kat irtifaklı tapudur. Kat irtifakı daha inşaat başlamadan ve inşaat yapım süresince oluşturulur.  Burada inşaatın arsa kayıtları ve bağımsız bölümlerinin konumları bilgisi yer alır. Aslında kat irtifaklı tapusu kat mülkiyeti tapusundan önce hazırlanan tapudur. Kat irtifakı tapusu inşaatın resmi olarak bitmesinden sonra kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülür.

Hisseli tapu

Hisseli tapu gayrimenkulün konum özelliklerini ve ona sahip o lan hissedarlarının belirtildiği tapu çeşididir.  Gayrimenkulün yeri ve konumu belli olmakla beraber hissedarların gayrimenkul içinde sahip oldukları bölüm belirtilmez. Tüm hissedarlar hisseleri oranında tüm gayrimenkul üzerinden bir paya sahiptir. Hissedarlar kendi aralarında rıza-i taksim yani paylaşımın ne şekilde olacağı şeklinde bir ön anlaşmaya varabilirler ancak izale-i şuyu ve haciz davalarında ciddi sorunlar çıkabilir. Banklar açısından krediye uygun görülmeyen bir tapu tipidir.

İlanları Karşılaştırın