AİLE KONUTU NEDİR
  • 04-03-2018
  • 719 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AİLE KONUTU NEDİR

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi ile ailenin oturduğu konuta özel düzenlemeler ve sınırlamalar getirilmiştir. Bu kanunda aile konutu tanımı, eşlerin çocukları ile birlikte yaşam faaliyetlerini sürdürdüğü, yaşantılarına yön verdikleri, acı, tatlı günleri birlikte yaşayıp, anı biriktirdikleri mekan olarak yapılmıştır.

Kanun Maddesine göre aile konutu kavramı aile yaşantısına bir takım sınırlama ve düzenlemeler getirmiştir. Bunlardan bahsedecek olursak;

-Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutu kira sözleşmesini feshedemez.

- Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan kendisi tapu maliki olsa bile konutu satamaz ve eşinin konut üzerindeki haklarını kısıtlayamaz.

-Aile konutunun tapuda maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair şerh koydurma hakkı vardır.

 AİLE KONUTU ŞERHİ

Aile konutunun mülkiyet ve kullanım hakkı konusunda Medeni Kanun bazı yasal düzenlemeler ve hükümler ortaya koymaktadır. Bunlardan biri de aile konutu şerhidir. Şerh ile eşlerden biri diğerinin izni olmadan aile konutu üzerinde tasarruf yapamamaktadır. Aile konutu şerhi ile eşler karşılıklı razı olmadan konut satılamaz, devredilemez, ipotek edilemez ve kiraya verilemez

Ayrıca boşanma durumlarında da aile konutunda şerh olması tarafların mağdur kalmalarının önüne geçmektedir.

AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR?

Aile konutu şerhi koydurmak için malik olmayan eş bina yöneticisinden ya da muhtarlıktan konutun ikametgah olduğuna dair belge almalıdır. Bu belge ve evlilik cüzdanı ile Tapu Sicil Müdürlüğü`ne giderek başvuru yapmalıdır. Müracaatta konutun aile konutu olduğunu ve bunun tapuya kaydının yapılmasını istediğini belirtmelidir. Böylelikle Tapu Sicil Müdürlüğü’nde taşınmazın sicilindeki şerhler bölümüne aile konutudur yazılacaktır.

Aileye ait farklı meskenler varsa ve eşler aralarında hangisinin aile konutu olacağı khakkında anlaşamıyorsa hakim kararına başvurmak gerekir.

İlanları Karşılaştırın