AHZ-U KABZA NEDİR
  • 04-03-2018
  • 1,362 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AHZ-U KABZA NEDİR

Ahz-u kabza, vekaletname düzenlenerek atanan vekilin sahip olduğu yetkilere denir. Birinin bir başka kişi ya da kişiler adına vekil olması noter huzurunda vekaletname düzenlenmesi ile gerçekleşmektedir. Vekil olan kişinin temsil ettiği kişi adına hangi işlemleri yapabileceği ve yetkileri vekaletnamede belirtilmektedir. Bu iş ve yetkilere de ahz-u kabza denir.

AHZ-U KABZA NEDİR?

Ahz-u kabza bedeli tahsil etme anlamında kullanılmaktadır. Özel kişiler arasında temsilcilik işlemlerinde karşılaştığımız ahz-u kabza terimi genellikle avukat vekaletnamelerinde, müvekkilleri tarafından avukatlara verilen bir yetkidir.

Ahzu kabza yetkisi olan kişi, temsil ettiği kişi ya da kurum adına, adliyede mahkeme kalemlerinde, icra ve iflas müdürlüklerinde ödemeleri çekme, para yatırma gibi nakdi varlık ve hakları tahsil eder. Temsil ettikleri kişinin kamu ve özel bankalardaki hesapları üzerine işlem yapamaz.  Sadece nakdi kaynağın izale-i şüyu ve kamulaştırma olması durumunda parayı tahsil etme yetkileri vardır. Yetkileri sadece resmi adli teşkilatlarda geçerlidir.

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 73. Maddesine göre Ahz-u kabza yetkisi ile davaya vekil atanan avukat hüküm gerçekleşinceye kadar vekalet verenin davası için tüm yasal işlemleri yapmaya, yargılama giderlerinin tahsil işlemlerine yetkilidir. Belirtilen bu yetkiyi kısıtlamaya yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler karşı taraf yönünden geçersizdir.

Avukata ahz-u kabza yetkisi vermek için noterde genel vekaletname talebine ahz-u kabza talebinide eklemek gerekmektedir. Çünkü sadece genel vekaletname vermek avukatın icra davalarında nakdi işlemleri yapabilmesi için yeterli değildir.

AHZ-U KABZA YETKİSİNİN İPTALİ

Vekaletname verme işlemi noterde yapıldığı gibi vekaletnamenin ve ahz-u kabza yetkileri de noterde iptal edilir. Noter iptali gerçekleştirir ve vekile de bunu tebliğ eder. Vekil tebliği aldığından itibaren vekillikten azledildiğini öğrenmiş kabul edilir. Ayrıca noter ilgili kurumlara da vekilin hukuksal yetkilerinin sona erdiğini bildiren azilname gönderir.

İlanları Karşılaştırın