AHTE VEFA NEDİR
  • 04-03-2018
  • 825 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AHTE VEFA NEDİR

Ahde vefa, sözünde durmak demektir. Hukukta ahde vefa sözleşmeye bağlılık ve sözleşme maddelerinin yerine getirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Yazılı veya sözlü beyanda bulunarak yapılan sözleşmelerde taraflardan sözleşmede adı geçen vaat ve borçları zamanında eksiksiz yerine getirmeleri beklenir.

AHDE VEFA NEDİR?

Hukukun temel ilkelerinden biri olan ahde vefa sözleşme taraflarını verdikleri sözleri yerine getirmelerini zorunlu kılmaktadır. Sözleşme taraflarının baskı ve tehdit altında kabul edilmemiş olması ve fiil ehliyetlerinin bulunması ahdi vefa ilkesini gerektirir.

AHDE VEFA İLKESİ

Ahde vefa ilkesinde taraflar gelecekte meydana gelebilecek her türlü risk ve koşulları düşünüp buna göre sözleşmeye taraf olarak söz vermiş sayılırlar. Bu yüzden olası risk taşıyan ani durumlarla karşılaşmaları durumunda sözlerinin tutulmaması söz konusu değildir. Ancak deprem, sel gibi doğal afetlerin meydana getirebileceği mücbir sebeplerde sözleşmeye bağlılık ilkesi geçerli değildir.

Bir istisna olarak örneğin; komple çatı tamirat işini alan yüklenici tüm ısı, su izolasyonları, yağmur dereleri, kiremitlerin ve alt tahtalarının değişmesini taahhüt ettiğinde tüm inşaat ve malzeme risklerini kendi üzerine almış olur. Ancak hiç beklenmedik doğal afet boyutlarında bir fırtına işin yarısında bütün çatıyı alıp götürürse ve bölgede de birçok çatı bu durumda ise bu doğal afet sonucu olan zararlardan dolayı işverenin yükleniciden tazminat talebi hakkı yoktur. Bu gibi olaylarda ahde vefa ilkesi geçerliliğini kaybeder.

Taraflardan birinin belirlenmiş sözleşme şartları nedeniyle aleyhine bir durum değişmesi olursa ve sözleşmenin devamlılığı taraflardan birinin mahvına neden olacaksa sözleşme sonlandırılabilmektedir. Buna da dürüstlük kuralı denir.

Ahde Vefa, uluslararası hukuk kurallarının oluşmasında da etkili bir ilkedir. Latince karşılığı Pacta Sunt Servanda olan ahde vefa uluslar arası bağlayıcı niteliği olan antlaşmalar hukuku kuralıdır.

İlanları Karşılaştırın