ADİ KİRA NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 2,555 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ADİ KİRA NEDİR?

Kira sözleşmeleri her iki tarafında borç yükü altında olduğu, tarafların birinin bedel ödediği diğerinin malının kullanma hakkını verdiği sözleşmelerdir. Bu sözleşme ile her iki tarafta birbirlerine borçlanmış olurlar. Kiracı sözleşmede belirtilen bedeli ödemeyi, kiralayan da malını kullandırmayı taahhüt eder.

ADİ KİRA NEDİR?

Kira sözleşmelerinde malın bedeline, taraflara, sözleşme süresine, tarafların beyanına ve gelire göre çeşitlilik göstermektedirler. Gelir türüne göre düzenlenen kira sözleşmelerine adi kira denir. Adi kira sözleşmesinde kiralayan kiracıya bir bedel karşılığında belirli bir süreyle bir şeyin kullanım hakkını bırakmayı taahhüt eder.

BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira sözleşmeleri hükme bağlanmıştır. Bu kanun maddelerine göre kiralama işlemleri kiralayan, kiracı ve kira sözleşmesi başlıkları altında kurulmuştur.

ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Adi kira sözleşmesinde gelir getirmeyen bir taşınmaz kiralanmaktadır. Taşınmazı kullanan bedel öder. Gelir getiren taşınmazın kiralanması ise hasılat kiradır. Kiracı kiralayana taşınmazdan sağladığı üründen ya da cirosundan pay verir.

ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

Adi kira sözleşmesi bir takım unsurların bir araya gelmesi ile oluşur. Bunlar tarafların anlaşması, sözleşmenin konusu olan malın niteliği, kullanma devri, geri verme yükümlülüğü ve malın kira bedeli gibi unsurlardır. Kira sözleşmeleri taraflar arasında düzenlenebileceği gibi noter huzurunda da yapılabilmektedir. Noter huzurunda yapılmış kira sözleşmelerinde sözleşme 3 nüsha olur ve biri noterde, biri kiracıda biri de kiralayanda kalır. Anlaşmazlık durumlarında noter huzurunda yapılan sözleşmeler ispat niteliğindedir.

BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kira sözleşmelerinde kullanma hakkı belli bir süre ile kısıtlanmışsa bu süreli sözleşmedir. Sözleşme üzerinde belirlenen süre ay ve yıl olarak yazılıdır.  Yazılı olan bu tarihten itibaren sözleşme geçersiz sayılır.

İlanları Karşılaştırın