ADA NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 873 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ADA NEDİR?

Ada kelimesi ilk olarak suyla çevrili toprak parçası akla gelmektedir. Ancak ada kelimesinin hukuki, coğrafi, trafik ile ilgili, kadastro ile ilgili anlamları vardır. Trafikteki anlamı, karayollarında yolcu indirilip, bindirilen güvenli yerdir. Coğrafi anlamı, çevresi kısmen veya tamamen sularla çevrili toprak parçasıdır.

Biz burada emlak ve gayrimenkul sektöründe ve hukuki konularda bahsedilen ada kelimesinden bahsedeceğiz.

KADASTRO ADASI NEDİR?

Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, deniz, göl gibi doğal ve yapay sınırlarla ya da Türkiye Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili çevrilmiş olan parsel ya da parseller topluluğuna kadastro adası denir. Kadastro adaları 101 numara ile başlar ve sıralı olarak devam eder. Kadastro adasında birden fazla mülkiyet sahibi olabilmektedir.

ADA PARSEL

Öncelikle parsel ve adanın anlamlarından bahsedelim. Parsel, imar yasaları gereği ayrılıp sınırlandırılmış arazilerdir. Ada ise yukarıda bahsettiğimiz gibi parseller topluluğudur. Adalar gelende su yoları gibi doğal veya karayolu, demiryolu ve sokaklar ile birbirlerinden parseller gurubudur. İçindeki parsellerin farklı sahipleri olabilir. İmar durumları genelde o ada bazında kararları yani imar durumlarını içerir.

Kadastro çalışması yapılarak belirlenen ada ve parseller resmi olarak hangi parselin hangi ada içinde hangi pozisyonda olduğunu gösterirler. Bir çeşit resmi adres gibi düşünülebilir. Taşınmaz hakkında bilgi almak için tapusunun üzerinde yazan ada parsel numaraları ile taşınmazın durumu hakkında sorgulama yapılabilmektedir. Bunun için bağlı bulunduğu Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak bilgi alınabilir. Ancak günümüzde işler kolaylaşmış ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde bulunan ada ve parsel sorgulama linkinden gerekli ada parsel numarası girilerek bu bilgiler kolayca alınabilir.

Günümüzde kentsel dönüşüm uygulaması tüm bölgelerde yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Ve bu parsel bazında yapılmaktadır. Ancak asıl hedeflenenin ada bazında kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmasıdır. Ada bazında yapılacak kentsel dönüşümler desteklenmekte ve imar durumu olanakları açısından avantajlar getirmektedir.

İlanları Karşılaştırın