AÇIK TEKLİF USULÜ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 737 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AÇIK TEKLİF USULÜ NEDİR?

Bir işi, birçok istekli arasından en uygun koşullarla yapmayı teklif edene vermeye ihale denir.  Ya da bir malı birçok istekli arasından en iyi koşullarla almayı kabul edene satmaya da ihale denmektedir. İhaleler eksiltme ve arttırma yoluyla yapılır. İşin en az maliyetle yapılması için eksiltme, bir malın en yüksek ücretle satılması için arttırma yöntemi uygulanır.

AÇIK TEKLİF USULÜ NEDİR?

İhaleler açık ve kapalı teklif usullerine göre yapılmaktadır. Açık teklif usulü, ihalenin isteyen herkese açık olduğu anlamına gelmektedir. İhale şartnamesinde belirtilen şartları taşıyan herkes ihaleye katılabilmektedir. Açık teklif usulünde en avantajlı teklifi veren yüklenici ihale komisyonu tarafından saptanır ve ihale süreci tamamlanır.

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE NASIL YAPILIR?

Açık teklif usulü ile ihale, ilan yoluyla duyurulmakta ve şartnamede ki şartlara uyan herkes katılabilmektedir. İlanda tekliflerin verilebileceği son teslim tarihi belirtilmektedir. Bu tarihten önce teklif mektubu kapalı zarf içinde idareye teslim edilir.  Teklif mektubunda teklif edilen meblağ okunur bir şekilde yazılması ve şartname kurallarının kabul edilmiş olması gerekir. İstisna olarak katılımcılardan yazılı açıklama da istenebilir. İhale sırasında hiçbir şekilde işin mahiyeti ve teknikleri açısından katılımcılar açıklama ve pazarlık yapamazlar.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesine göre ihaleye katılanlar belirtilen ihale saatinde komisyon başkanına belgelerini verirler. İhale komisyon başkanı belgeleri inceler, katılanların geçici teminat verip vermediklerini denetler ve hangi katılımcıların ihaleye katılabileceğini açıklar.

İhaleye katılacak olanlar şartnameyi imzalarlar ve sırayla tekliflerini sunmak üzere çağrılır ve teklifleri eksiltme ya da arttırma defterine işlenir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar ve en geç 3 iş günü içinde katılımcılara bildirir. İptal olanlara gerekçeleri bildirilir.

İlanları Karşılaştırın