AÇIK KREDİ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 1,227 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AÇIK KREDİ NEDİR?

Açık kredi, finans kuruluşlarının ticari itibarı yüksek olan ve belirli bir geçmişi olan müşterilerine uyguladığı finansman sistemidir. Normal kredi türlerine göre kefalet ve teminat açısından farklılık gösterir. Finans kuruluşu müşterilerine hangi koşullarda ve ne kadar kredi kullandırabileceğini kendisi belirler. Açık kredi de finans kuruluşları özel müşterilerinden teminat istemeden imza karşılığında kredi verirler.

Bankalar Kanunu’na göre Bankalar müşterilerinin kredi taleplerinde, nakdi borçlar, teminat mektupları, kefaletler, tahviller, vadeli işlem sözleşmeleri, vadeli satışlardan meydana gelen satışların tamamı gibi unsurları değerlendirmekte ve uygun gördüklerinde kredi vermektedirler.

KREDİ ÇEŞİTLERİ

Krediler kullanım amaçlarına ve teminata göre kredi verirler. Kullanım amaçlarına göre krediler üretim, yatırım, işletme ve tüketim kredileridir. Teminata göre krediler ise açık kredi, teminatlı kredi ve teminat mektuplarıdır. Teminatlı krediler, kefaletli kredi ve mal varlığı teminatlı kredilerdir.

Açık kredilerde teminat ve kefil istenmemekte ve müşterilerin itibarı ve geçmişlerinde ki durumları değerlendirilmektedir. Bu durumda borçlunun sadece imzası alınır. Bankalar açık kredi verecekleri kişilere güven esası doğrultusunda kredi kullandırırlar. Bu güveni de borçlunun toplumdaki konumu, itibarı, ticari geçmişi, mal varlığı gibi unsurları değerlendirerek sağlarlar. Bankalar Kanunu’na göre açık kredi kullanan kişi finans kurumuna karşı tüm mal varlığı ile sorumludur.

Açık krediler, finansman ihtiyaçlarının gün bazında değiştiği durumlarda tercih edilmektedir. Müşterilerin krediyi istedikleri zaman çekme ve istedikleri zaman kapatma hakları vardır. Faiz ve vergiler dönem sonunda ödenmektedir. Bankacılıkla dönem çeyrek yıldır.

Kefaletli krediler ise borçlu yanı sıra kefil şartı olan kredilerdir. Borçlu borcunu ödemediği durumda alacak kefilden tahsil edilir.

Mal varlığı teminatlı kredilerde, kredi alacak kişiden para, menkul ya da gayrimenkul malları olması şartı aranır.

İlanları Karşılaştırın