AÇIK KAPI İLKESİ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 776 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AÇIK KAPI İLKESİ NEDİR?

Açık kapı ilkesi, şahısların istedikleri zaman bir ortaklığa ya da kooperatife üye olmaları ve istediklerinde de ayrılmaları hakkıdır.

Kooperatifler, insanların ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma ile giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan tüzel kişilerdir. Kişilerin yapmak istedikleri şeye güçleri yetmediğinde aynı şeyi yapmak isteyen ve yapamayan kişilerle bir araya gelerek bu ihtiyaçlarını giderirken toplumun kalkınmasına da katkı sağlarlar.

Kooperatifler, değişen ortaklı ve sermayeli kuruluşlardır. Bir amaç için bir araya gelerek sadece ekonomik olarak değil sosyo- kültürel ve mesleki yaşamların da korunup sürdürülebilir olması sağlanır. Bu kooperatiflere isteyerek girmek ve isteyerek çıkmak açık kapı ilkesini anlatmaktadır ve bu her üyenin hakkıdır.

Uluslar arası Kooperatifler Birliği tarafından kabul edilen 7 ilkeden biri de açık kapı ilkesidir. Bu ilke doğrultusunda kooperatiflere zorla kimse üye yapılamadığı gibi kimse isteği dışında üyelikten çıkarılmaya zorlanamaz. Kooperatif üyeleri arasında din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapılamaz. Kişiler özgür iradeleri ile isterlerse kooperatife girer, istediklerinde üyeliklerini sonlandırırlar.

Açık kapı ilkesi ortaklık gibi düşünülse de anonim ve limited şirketlerden farklıdır. Bu fark açık kapı ilkesinde özgürlük ve demokrasi anlayışının hakim olmasıdır. Anonim ve limited şirketlere üye olmak için şirket hissesinden pay almak gerekmektedir.

KOOPERATİFLERDE AÇIK KAPI İLKESİ

Kooperatiflerde açık kapı ilkesi ile isteyen herkesin üye olması mümkündür. Ancak kooperatifin faaliyet alanına ilgisi olan kişiler için bu söz konusudur. Örneğin esnaf kooperatifine esnaflar, sağlık ile ilgili kooperatife sağlık çalışanları üye olabilirler. Kişinin mesleği ve faaliyet alanı kooperatifin amacına uygun olmalıdır. Kooperatiflerin amacı ve çalışma konusu ile üyelerde olması gereken koşullar kooperatif ana sözleşmesinde belirtilmektedir. Bu ana sözleşme kooperatiflerin kuruluşunda belirlenerek hazırlanmaktadır.

İlanları Karşılaştırın