Açık Alan Nedir ?
  • 04-03-2018
  • 2,078 Görüntüleme
  • A +
  • A -

Açık Alan Nedir ?

Yerleşim alanlarında kamunun yararlanacağı çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar şehircilik ilkelerine uygun bir şekilde kullanım için sınırlandırılmış açık dinlenme ve park alanlarıdır. Bu alanlar sadece kamunun yararına kullanabileceği yeşillendirilmiş olup imara açılamaz alanlardır.

AÇIK ALAN NEDİR?

Açık alan, bir şehrin ya da bölgenin içinde tarım ya da yeşil alan olarak kullanılan yerlerdir. Bu yerler kadastro haritalarında ve şehir planlarında tarım arazileri gibi yeşil alan olarak belirtilir. Bu açık alanlara imar izni verilmemektedir. Kanunla bu açık alanların tarım faaliyetleri ve yeşil alan dışında kullanımları yasaklanmıştır. İmar yönetmeliği maddelerinde yeşil alanların nasıl kullanılacağı maddelerle belirtilmiştir.

AÇIK ALAN HESABI

Açık alan katsayısı, açık alan hesaplamalarında esas alınmaktadır. Açık alanların 100 ölçüme bölünmesi ile açık alan katsayısı elde edilir. Bir yerleşim bölgesinde ki açık alan yüzölçümü toplamının, yerleşim bölgesinin yerleşik alanının yüzölçümüne oranıdır. Açık alan katsayısı imar planlarında ve projelerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

KAMUYA AÇIK ALAN NEDİR?

Kamuya açık alan diğer bir anlamı ile kamusal alan,  herkese açık ve herkesin siyasi ve sosyal taleplerini ortaya koyabildiği alanlardır. Kamuya açık alanlarda kamu mal ve hizmetleri üretilerek kamuya sunulur. Kamuya açık alanlar, halka açık alanlardır ve halktan birçok kişi bu alanları kullanmaktadır. Bu da kamuya açık alanlarda bazı özgürlüklere sınır getirilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu alanlarda herkes birbirinin özgürlüğüne saygı göstermek ve toplumsal uyumu ortaya koymak zorundadır.

Kamusal alanlar insan topluluklarından oluşmaktadır. Bu insanların her biri kamu alanlarını özgürce kullanabilse de kendi özel alanları olan evlerinde ki gibi bir özgürlükleri yoktur. Toplumun refahı için kamusal alanlara özgürlük sınırı getirilmektedir. Bu yüzden de kamusal alanlarda ki insanların davranışları hukuk tarafından düzenlenmiştir. Bu özgürlüklerin devamı ve korunması için zorunlu olarak yapılan hukuksal düzenlemedir.

İlanları Karşılaştırın