2B ARAZİSİ NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 973 Görüntüleme
  • A +
  • A -

2B ARAZİSİ NEDİR?

6831 Sayılı Orman Kanunu Madde 2,  B bendi yani kısaca 2B; hazineye ait ve eskiden orman alanı olup bu vasfını yitirdiği gerekçesi ile orman alanı statüsünden çıkarılmış araziler için kullanılan bir tanımdır. Bu arazilerin bir kısmı hala hazineye ait olmakla birlikte bir kısmı da o bölgede yaşayan köylüler, yerel halk ve bölgeye yerleşen kişiler tarafından kullanılmaya başlanmış ve sahiplenilmiş durumdadır.

Yasada 2B arazileri için gerekli şartlar belirtilmiştir. Buna göre en önemli şartlar şöyledir. 1981 yılı öncesinden orman olma özellikleri ortadan kalkmış, artık orman arazisi olarak değerini kaybetmiş olmak ve tarım arazisi olarak bir değeri olması gerekir. Bu belirtilen tarihten önce başlayarak söz konusu orman kabul edilen arazilerin bağ, bahçe, meyve ve zeytinlik olarak kullanılmaya başlanmış olanlar, orman vasfını kaybederek hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan araziler 2B arazisi olabilir.

2B arazileri genelde mevcut yerleşim bölgeleri sınırında olan arazilerdir. Aktif yapılaşmanın olmadığı, eskiden orman alanı olup bugün bu vasıfta olmayan ve yasadaki 2B özellikleri barındıran arazilerde de 2b çalışması yapılarak orman arazisinde daraltma yapılarak bu araziler 2B arazisi ilan edilebilir.

Kanunda 2B arazilerinin 2011 yılı öncesinden bari fiili kullanıcılarına devri söz konusudur. Eğer gerekli şartları taşıyor ise bu türden 2B arazileri uygun koşullar ile fiili kullanıcılarına hazine tarafından satışı yapılabilir. Bunun için temel şartlar kullanıcıların bu arazilerde 2011 yılından öncesi bir zamandan beri fiili olarak kullandıklarını belgelemeleri gerekir. Arazi eskiden beri kullanıyor ama şimdiki kullanıcılar mirasçı ise bu durumda ayrıca belgelenmelidir. Ayrıca bu kullanıcılar hazine tarafından belirlenmiş fiyattan satın almayı kabul etmelidirler. Bu fiyat genelde piyasa rayiçlerinden oldukça düşük bir düzeydedir. Fiili kullanıcılar kullandıkları 2B arazilerini almak için defterdarlıklar ve mal müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

İlanları Karşılaştırın