YÖNETİM PLANI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 730 Görüntüleme
  • A +
  • A -

YÖNETİM PLANI NEDİR?

YÖNETİM PLANI NEDİR?

Yönetim Planı, toplu konut ya da apartmanlarda yaşayan kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunan kat maliklerinin belli kural ve kanunlarla yönetilmesidir. Ülkemizde ki nüfus artışına paralel olarak konut sayısı da artmaktadır. Bunun çözümü olarak da apartmanlar ve toplu konutlar inşa edilmekte ve aynı binada birçok kat maliki ikamet etmektedir. Yönetim planı bu tür yerlerde ikamet eden kişilerin uymaları gereken kuralları belirlemektedir.

Yönetim planı, yönetimin şeklini, uyulması gereken kuralları, araç gereç ve ortak kullanım alanlarının nasıl kullanılacağını maddeler halinde belirten bir çeşit sözleşmedir.

YÖNETİM PLANI NASIL YAPILIR?

Yönetim planı, binanın nasıl yönetileceği esas alınarak Tapu Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ve Müdürlükten temin edilmektedir.  Kat malikleri temin ettikleri bu yönetim planı taslağına ortak aldıkları kararları da ekleyerek kendi sözleşmelerini de yapabilirler.  Bunlar genellikle ortak kullanım alanlarının nasıl kullanılacağı, aidat ücretlerinin ne kadar olacağı ve nasıl toplanacağı gibi konuları kapsamaktadır. Bir apartmanda toplu halde ikamet eden kat maliklerinin aralarında oluşabilecek sorunları önlemeye yönelik konular yönetim planı ile belirlenmekte ve her kat maliki eşit şartlara sahip olmaktadır.

Gayrimenkul alan kişilerin öncelikle Tapu Müdürlüğü’ n den yönetim planı örneğini alarak bilgi sahibi olmaları gerekir. Böylelikle kurallar hakkında fikirleri olmakta ve herhangi bir sorun yaşamamaları sağlanmaktadır.

YÖNETİM PLANI MADDELERİ NELERDİR?

Yönetim planında öncelikle zemin kat, teras katı ve diğer katlarla ilgili maddeler ve kurallar belirtilmektedir. Binada nelerin yasak olduğu, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği, toplantı tarihleri, yönetici seçimi, yöneticinin görevleri, oy hakkı, karar defteri gibi maddeler sıralanmaktadır.

Yönetim planı maddeleri ile kat malikleri bina hakkında tüm yükümlülüklerini bilmekte ve yerine getirmektedir. Bu da olası anlaşmazlıkları bertaraf etmektedir.

İlanları Karşılaştırın