YOLA TERK NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 898 Görüntüleme
  • A +
  • A -

YOLA TERK NEDİR?

YOLA TERK NEDİR?

Yola terk, bir diğer adıyla kamuya terk, imar planı olan yerlerde gayrimenkul sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz olarak gayrimenkullerinin tamamını veya bir kısmını kamu yararı gözeterek yol, park, yeşil alan gibi tesisler kurulması için bırakmalarına denir. İmar Kanunu’ na göre Tapu Kadastro Müdürlükleri tarafından yola terk işlemi yapılmaktadır.

YOLA TERK İŞLEMİNİN UYGULANIŞI

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İmar Kanunu gereğince imar planı bulunan yerlerde uygulanmaktadır. İmar planında bulunan parsellerle kadastro parselleri birbirinden farklı olarak değerlendirilmektedir. Yola terk işlemi uygulanırken imar planı esas alınmakta ve kadastro parselinin bir kısmı çıkarılmaktadır. Tapu sicil müdürlükleri tarafından tescil edilmekte ve yola terk edilen kısım kütükten düşürülmektedir. Gayrimenkulün kalan kısmı paftada belirtilmektedir.

Yola terk işleminin yapılabilmesi için Belediye Encümen kararı gerekmektedir.

Yola terk adından sadece yollara ayrılan kısımlar anlaşılmamalıdır. Yeşil alanlar, oyun sahaları, otoparklar, meydanlar ve ibadet yerleri de yola terk kavramı içindedir.

YOLA TERK İŞLEMİNİN İPTALİ

Gayrimenkul sahipleri belediyenin bedelsiz uyguladığı yola terk işlemine itiraz etme hakları vardır. Mahkemeye başvurarak yola terk tesciline itiraz edebilirler. Ancak mülk sahibinin rızasıyla yeni bir parselasyon yapılmışsa eski mülk sahiplerinin itiraz etme ve mahkemeye başvuru talebi hakları yoktur.

Belediyelerin bedelsiz yaptığı yola terk işlemine karşı mülkiyet sahipleri mahkeme yolu ile tescile itiraz edebilir. Ancak Kamulaştırma Yasası’na göre özel parselasyon ile mülk sahibinin rızasıyla kamu yararı için ayrılmış alanlarda eski malikler mülkiyet talebinde bulunamazlar.

YOLDAN İHDAS NEDİR?

Yoldan ihdas, önceden yol olan ancak imar planı değişikliği ile kaldırılan yolla bağlantılı parseller veya bizzat yolun üzerinde yapılacak binaların tescili belediye ya da köy tüzel kişiliği tarafından tescil edilir.

İlanları Karşılaştırın