TEMELLÜK NE DEMEK
  • 19-04-2018
  • 1,637 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TEMELLÜK NE DEMEK

TEMELLÜK NE DEMEK?

Temmellük, Osmanlıca’dan dilimize geçmiş bir hukuk terimidir. Taşınır ve taşınmaz malları sahiplenme, üzerine alma anlamı taşımaktadır. Bir mülkü birine mülk olarak veren, birini mülk sahibi yapan yani temellük eden kişiye temlik denir. Borç ilişkisinde üç çeşit temlik vardır. Bunlar;

Rızai Temlik:  Alacağı, temlik eden ve alan arasında bir sözleşme ile gerçekleşen bir temlik yöntemidir.

Kanuni Temlik: Alacağın, bir takım olaylar neticesinde kanunun ön gördüğü şekilde bir başkasına geçmesidir. Miras bırakan alacaklının alacak hakkın varislerine geçer.

Kazai Temlik: Alacağın mahkeme hükmü ile temlik edilmesidir. Birinin alacağını temlik etme vaad veya vasiyet etmesi durumunda bu isteği rızaen yerine getirilmez ise yargıç alacağın kendisine vaad veya vasiyet edilene geçirilmesine karar verebilir.

TEMELLÜK HAKKI NEDİR?

Temellük hakkı mülk edinme, mülke sahip olma hakkıdır. Temlik sözleşmesi ile temellük hakkı doğmaktadır. Temlik edilecek malın yasaklı olmaması gerekir. Temlik eden kişinin açık veya örtülü rızası olması gerekir. Temellük sözleşmesi ile borç ilişkisinde alacaklı olan kişi bu alacağını üçüncü kişiye devreder. Alacaklı değişir ve alacak hakkı temlik alan üçüncü kişiye geçer. Böylelikle borcun ödenmesi için talep hakkı yeni alacaklıya geçer. Bir alacağın temliki borcu doğuran ilişki değil ilişkiden doğmuş alacakların tümü ya da bir kısmıdır.

Borçlar Hukuku’na göre, borçluya bilgi verilmesi ve rızasının alınması söz konusu değildir.  Alacaklı istediği kişiye alacağını temlik edebilir. Alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için, yazılı sözleşme yapılması, temlik eden kişinin tasarrufa yetkisinin olması ve temlik hakkının yasaklanmamış olması gerekir.

Temlik ile alacaklıya fon aktarımı sağlanmaktadır. Temlik eden, temellük edene karşı sorumluluğunu yerine getirmez ise temellük eden bu temlikle riskini garanti altına almış olur.

İlanları Karşılaştırın