TEKNİK HATA NEDİR
  • 19-04-2018
  • 1,735 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TEKNİK HATA NEDİR

TEKNİK HATA NEDİR?

Tapu ve Kadastro terimi olarak kullanılan teknik hata, tapu kütüğüne yanlış yazılan bilgilerdir. Bunlar, ölçüm hataları, tersimat hataları, hesaplama hataları, sınırlandırma hatalarıdır.  Tapu tescilinde düzeltmeler işlemi ile bu teknik hatalar ortadan kaldırılmaktadır.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesinde yapılan teknik hataların düzeltilmesinden bahsedilmektedir.  Bu kanuna göre kadastro sırasında veya sonrasında taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar ilgili kişinin başvurusu ile düzeltilmektedir. Ayrıca Kadastro Müdürlüğü teknik hataları resen düzeltmektedir. Yapılan düzeltmeler gayrimenkulün maliki ve hak sahiplerine tebliğ ile duyurulur. Tebliğ alındıktan sonra gayrimenkul maliki 30 gün içinde düzeltmeye itiraz edebilir. Düzeltmenin kaldırılması için sulh hukuk mahkemelerine başvurarak dava açabilir. 30 gün içinde başvuru yapılmazsa yapılan düzeltme kesinleşir.

Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen teknik hatalar mülkiyet durumunun yer aldığı ölçü krokisi üzerinde yapılan prizmatik ölçüm hatası saptanmaktadır. Ayrıca parselin koordinat değerini paftaya aktarırken tersimat hataları ve parsel paftasının şeklinden hesaplanan yüz ölçüm hataları meydana gelmektedir. Tersimat ve sınırlandırma hataları zemin uyumunu bozmaktadır ve düzeltilmesi gerekir. Zemin uyumu olan parsellerde yüz ölçüm hataları oluşur. Bu hatanın nedeni hesaplama hatalarından meydana gelmektedir. Teknolojik ölçüm ve yüz ölçüm hesaplamalarındaki hassasiyet ve matematiksel yanlışlıklar bu hataları doğurmaktadır. Bu hatalar Kadastro Kanununun 41. maddesine göre düzeltme raporu tanzim edilerek ilgililere tebligat yapıldıktan sonra verilen 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açılmadığı takdirde düzeltilir.

Pafta zemin uyumu olmayan parsellerdeki hatalar yüz ölçüm hatalarıdır. Yanlış matematiksel hesaplamalar ve yapıldığı dönemin ölçü ve hesaplama yöntemlerindeki duyarlılıktan meydana gelmektedir.  Bir kısmı da evrak tutulurken yapılan yazım hatalarıdır. Bunlar Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından resen düzeltilir.

 

İlanları Karşılaştırın