TAKAS NEDİR
  • 19-04-2018
  • 884 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAKAS NEDİR

TAKAS NEDİR?

Bir malın başka bir malla değiştirilmesine yani değiş tokuşuna takas denir. Bir ticaret terimi olan takas Borçlar Kanunu’n da trampa olarak da adlandırılmaktadır.

Takas, borcu sona erdiren sebepler arasındadır. Borcunu nakdi olarak ödeyemeyen biri belli bir değerde bir malını borçlu olduğu kişiye devrederek takas yoluyla borcunu ödeyebilmektedir. Takasta her iki tarafta hem alacaklı hem vereceklidir. Takas yapacak tarafların beyanları ve rızaları ile takas sözleşmesi kurulmaktadır.

Takas, tapuya tescil edilmektedir. Değiş tokuş yapılacak mallar farklı illerde olabilmektedir. Takas yapılacak malların aynı değerde olması zorunluluğu yoktur. Tarafların anlaşmasına göre mallar arasında ki değer farkı nakit olarak ödenebilmektedir. Bu tür bir eşitleme yapılmaz ise aradaki fark daha sonra ödenmek üzere mala ipotek kurulur.

TAKAS TÜRLERİ NELERDİR?

Kanuni Takas: Takas, Taraflardan birine kanun tarafından tanınmaktadır. Diğer tarafın rızası ya da itirazı aranmaz.

Akdi Takas: Bir sözleşme çerçevesinde iki tarafında rızası ile yapılan takastır.

TAKAS ŞARTLARI NELERDİR?

Borçların karşılıklı olması: Her iki tarafta birbirine karşı alacaklı ve borçludur. Taraflardan biri başkasından alacağını takas yapamaz.

Borçların benzer olması: Takas birbirine benzeyen borçlar arasında olmaktadır. Her iki borcun konusu para, aynı cins eşya gibi benzer olmalıdır. Paraya karşılık eşya takası yapılamaz. Borçların konusu benzer olmalı ancak miktarlarının eşitliği aranmamaktadır. Farklı rakamlarda para ya da farklı sayıda eşyalar takas edilebilir.

Borçların Muaccel Olması: Muaccel vadesi gelmiş, ödenmesi gereken anlamındadır. Müeccel ise vadesi gelmemiş ertelenmiş demektir. Takas da iki borcunda ödenebilir durumda yani muaccel olması gerekir.

Takas Açıklamasında Bulunulmuş Olması: Takas yapılabilmesi için borçlulardan birinin beyanı takas açıklamasında olmak zorundadır. Borçlunun beyanının karşı tarafa ulaşması ile takas işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

İlanları Karşılaştırın