TADİL NE DEMEK
  • 19-04-2018
  • 1,756 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TADİL NE DEMEK

TADİL NE DEMEK?

Tadilin sözcük anlamı değiştirmektir. Herhangi bir şeyin değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Emlak sektöründe ve mimarlıkta tadil ise projenin imar mevzuatına aykırı olmadan üzerinde yapılan değişikliklerdir. Bunlar tamirat, güçlendirme ve fonksiyon değişiklikleri olabilir.

Tadilat işinde yapı güvenliğine dikkat etmek birinci kuraldır. Bina dış cephesi, fiziki yapısındaki önemli değişiklikler yapı ruhsatına tabidir ve tadilat süresinde ilgili belgeler belediyeye verilmeli gerekli izinler alınmalıdır. Boya ve benzeri işlemler genellikle ruhsata tabi değildir. Ancak iskele kurulacak ise iskele ruhsatı alınmak zorundadır. Benzer durumlar mantolama işlemleri içinde geçerlidir. Bunların yanı sıra bina içinde yapılacak tesisat işleri, boya, badana, yer döşemesi gibi tadilatlar için izne gerek yoktur. Bu tür tadilatlarda binanın taşıyıcı sistemine zarar verilmemelidir. Ruhsat gerektiren tadilat işlerinde kat mülkiyeti yasası gözetilir. Belediyeden izinsiz yani ruhsatsız yapılan tadilatlarda tüm mali ve hukuki sorumluluklar tadilatı yapana aittir.

Binada taşıyıcı sistemde yapılması gereken değişiklikler veya güçlendirmeler mutlaka projelendirilip imar kuralları çerçevesinde yapım ruhsatı alınması gerekmektedir. Bu konuda en iyi örnek özellikle deprem güvenliği çerçevesinde yapılan güçlendirme çalışmalarıdır.

Yapılan tadilat sonucunda binanın fiziki büyüklüğünde bir değişiklik olması halinde mutlaka tadilat projesinin hazırlanması ve imar müdürlüğünden ruhsat alınması gerekir.

Ruhsat alınması gerekli işlerde hazırlanması gereken belgeler yeni bir inşaat ruhsatı ile benzerlikler gösterir.

Tadilat ruhsatı dilekçesi

Tapu Tescil Belgesi

İmar Durumu Çap belgesi

Mimari proje, statik proje, elektrik ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya ebatlı kroki

Bu belgeler ile İmar Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonucunda tadilat ruhsatı alınır. Tadilata ancak bu işlemlerden sonra başlanır.

Yeni yapı ruhsatından farklı olarak tadilat ruhsatı ücreti normal yapı ruhsatının yarısı kadardır.

İlanları Karşılaştırın