OTURMA HAKKI NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 585 Görüntüleme
  • A +
  • A -

OTURMA HAKKI NEDİR?

OTURMA HAKKI NEDİR?

Oturma hakkı, bir binanın tümünden ya da bir bölümünden konut olarak yararlanma hakkına sahip olmaktır. Medeni Kanun’ da sükna olarak adlandırılan oturma hakkı, başkasının malından belli kurallar içinde yararlanmayı da kapsamaktadır.  Şahıs, oturma hakkı yetkisi ile taşınmazdan yararlanır ancak tasarruf, kiralama ve satma gibi işlemleri yapamaz. Oturma hakkı başkasına devredilemez ve miras bırakılamaz.

Oturma hakkı belli bir süreliğine olabileceği gibi yaşam boyu olarak da oluşturulabilinir. Taşınmazın kullanılamaz hale gelmesi, yıkılması, kamulaştırmalar, mahkeme kararı alınması, kararlaştırılan sürenin dolması, terk, ölüm gibi nedenler ile oturma hakkı biter.

Oturma hakkı bir konutta ikamet etmek anlamındadır. Taşınmaz işyeri, depo ya da başka herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Oturma hakkı bedelli ya da bedelsiz tesis edilebilmektedir. Kira ile oturma hakkı aynı şey değildir.

OTURMA HAKKI İLE KİRA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Medeni Kanunda oturma hakkı aynı haklardandır. Taşınmazın satılması ile kişi ayni hakkını öne sürerek konut satışına itiraz edebilir ve satışı durdurma kararı talep edebilir. Oturma hakkı, Tapu Müdürlüğü’nde irtifak hakları sütununa tescil edilir. Kira işleminde ise Tapu Kütüğüne kayıt şartı yoktur. Ancak özel anlaşma gereği bir kayıt tutulacaksa şerhler bölümüne kayıt edilir.

Oturma hakkı sadece konutlar için geçerlidir. Kira ise konut dahil arsa, ticari alan, bağ bahçe gibi çeşitli alanlar için geçerlidir. Oturma hakkı Tapu Müdürlüklerinde tescil işlemi ile gerçekleştirilir. Oturma Hakkı kazanımı için Tapu Müdürlüğü’nde resmi senet düzenlenmesi gerekir. Aksi halde hukuki olarak geçerliliği olmaz.

Kiralama işlemi iki taraf arasında sözleşme ya da noter huzurunda imzalanan protokol ile gerçekleşir. Taraflar isterlerse kira sözleşmesini tapu kütüğüne şerh edebilirler. Hukuki bir zorunluluğu yoktur.

İlanları Karşılaştırın